עמק שווה: תוכנית המאה של טראמפ המציאה מקומות קדושים בירושלים

מזה כעשרים שנה פועלים המתנחלים וממשלות הימין בישראל ליצור את "ארץ התנ"ך" בירושלים. כאשר בחנו פעילי עמותת "עמק שווה" את יחסה של "עסקת המאה" של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לאגן ההיסטורי של העיר העתיקה, הם נדהמו לגלות שמדובר ביישום החזון המשיחי של המתנחלים ובהמצאתה מחדש של עיר תנ"כית עתיקה.

עמק שווה הוא ארגון הפועל למען זכויות תרבות ומורשת ולשמירה על אתרי עתיקות כנכס ציבורי, השייך לכל הקהילות והעמים. לדברי פעיליו, "תוכנית המאה והסיפוח שאך זה הוכרזה נכנסה למגירה עד אחרי הבחירות, אבל לא ניתן להתעלם מכך שממשל טראמפ קידש חפירות ארכיאולוגיות ואתרי עתיקות שאין להם מעמד של קדושה".

בפרק על ירושלים בעסקת טראמפ העוסק בחשיבותה של העיר לשלוש הדתות מופיעה רשימה של אתרים קדושים לכאורה. עיון ברשימה מגלה כי כמהה מהאתרים מעולם לא היו כאלה. חלקם, כמו הרחוב המדורג אשר נחפר בסילואן, הם אתרי עתיקות. אחרים, כמו בית הכנסת החורבה, הם מבנים היסטוריים שבינם לבין קדושה אין דבר וחצי דבר.

בנייר העמדה שפרסם הארגון נכתב: "יש מי שיטען שמדובר בחוסר רצינות ובראייה פשטנית אשר מאפיינים את התוכנית ואת ממשל טראמפ בכלל, ויש מי שיגיד שמדובר בתפיסה משיחית שמכניסה היבטים דתיים אל תוך המדיניות האמריקאית. כך או כך, התוכנית האמריקאית מבקשת להצעיד את כולנו בשביל אותו סימנו בעשרים השנים האחרונות עמותות המתנחלים".

לפי ההיגיון העקום של התוכנית, ירושלים זרועה אתרים קדושים, וישראל שומרת עליהם באופן מיטבי למען כולם. לפיכך צריך האגן ההיסטורי להישאר תחת ריבונותה. זו קביעה מוזרה בהתחשב בכך שבאופן רשמי לא הכירה ישראל באתרים הקדושים לנוצרים או למוסלמים.

למיטב ידיעתם של פעילי עמק שווה, לא נעשה בעיר פרויקט כלשהו לחיזוק או לשימור המורשת הנוצרית או האסלאמית. "נדמה כי יותר מאשר מעידה רשימת האתרים על קדושת העיר, היא מעידה עד כמה מסוכן שהעיר תישאר בריבונות של צד אחד המעוניין להעצים את הקשר הדתי הבלעדי שלו אליה".

בסיכום המסמך צוין: "החלוקה של התוכנית בין אתרי קודש, מורשת ועתיקות מתבססת על הבנה חלקית ושגויה של מנסחיה. הפיכת אתרים היסטוריים לקדושים לא רק שאינה נכונה, אלא אף מעצימה את המתיחות הדתית במקום. "בצד ערבוב ברשימה של אתרים קדושים ושאינם כאלה, התוכנית לא מבדילה בין אתר קדוש בעל מעמד מרכזי, כדוגמת הכותל, לבין אתרים שאפילו הציבור היהודי אינו מכיר".

 

ידיעה מתפרסמת בגיליון השבוע של "זו הדרך"