על פי נתוני האו"ם: 1.3 מיליון פלסטינים ברצועת עזה סובלים מחוסר ביטחון תזונתי

יותר מ־68% ממשקי הבית ברצועת עזה, ובהם כ־1.3 מיליון בני אדם, סובלים מחוסר ביטחון תזונתי חמור או בינוני, כפי שעולה מממצאיו הראשוניים של הסקר האחרון לבדיקת מצב סוציו־אקונומי וביטחון תזונתי, שנערך ב־2018זאת אף ש־69% ממשקי הבית בעזה דיווחו בסקר כי הם מקבלים צורה כלשהי של סיוע במזון או צורות אחרות של העברות סעד מגופים ממשלתיים פלסטיניים או מארגונים בינלאומיים.

נכון לעכשיו, שיעור חוסר הביטחון התזונתי בעזה גבוה ב־9 נקודות האחוז מהנתון המקביל ב־2014 (59%), הפעם האחרונה שבה נערך סקר של המצב הסוציו־אקונומי והביטחון התזונתי. בגדה המערבית, לעומת זאת, מצא סקר זה כי שיעור חוסר הביטחון התזונתי ירד מ־15% ממשקי הבית בשנת 2014 ל־12% כעת.

2019-01-17_195647

עובדי סוכנות הסעד והתעסוקה של האו״ם (אונר"א) בעת חלוקת חבילות מזון לפליטים פלסטינים הסובלים מחוסר ביטחון תזונתי, דצמבר 2018 (צילום: משרד האו"ם לתיאום עניינים הומניטריים)

על פי משרד האו"ם לתיאום עניינים הומניטריים חוסר הביטחון התזונתי בשטח הפלסטיני הכבוש נובע בעיקר מגישה כלכלית מוגבלת למזון. כמו כן, הבנק העולמי צפה כי בשנת 2018 תהיה הצמיחה כלכלית בשטח הפלסטיני הכבוש בשיעור של 1.7%, "ירידה משמעותית במונחים של צמיחה לנפש". הכלכלה בעזה מצויה "בנפילה חופשית, לאחר שברבעון הראשון של 2018 נרשמה צמיחה שלילית בשיעור של 6%. מדדים ראשוניים מעידים על כך שברבעון השני הידרדרה עזה עוד יותר". אף שהמצב בגדה המערבית אינו כה חמור, "בתקופה הבאה צפויה האטה משמעותית בכלכלה".

שיעור האבטלה בשטח הפלסטיני הכבוש גדל אף הוא בשנים האחרונות ובשליש השלישי של 2018 הגיע לכמעט 32%; בעזה היה שיעור זה כמעט 55%, השיעור הגבוה ביותר שתועד אי פעם. מתוך כ־244 אלף שכירים בעזה, כ־62 אלף הם עובדי ציבור של הרשות הפלסטינית, שמשכורותיהם קוצצו מאז מארס. 22 אלף בני אדם נוספים הם עובדים שגויסו על ידי רשויות חמאס וקיבלו מאז 2014 רק משכורות חלקיות, וגם זאת באופן לא סדיר; בנובמבר קיבלו כמה מהעובדים הללו את משכורות אוגוסט שלהם הודות למימון מקטאר. שיעור האבטלה בקרב צעירים בעזה עבר ברבעון השני של 2018 את רף ה־70%, ובקרב נשים היה גבוה עוד יותר – 78%.

עוני הוא אחד הגורמים המכריעים לחוסר ביטחון תזונתי. סקר ההוצאות והצריכה במשקי הבית, שנערך ב־2017 מצא כי מאז הסקר הקודם, שנערך ב־2011, גדל שיעור העוני בעזה מ־38.8% ל־53%. כמעט שני שלישים מהעניים, המונים כ־656 אלף בני אדם, נחשבים למי שחיים ב"עוני עמוק".