עיריית ירושלים מעסיקה 100 מורים כעובדי קבלן בתנאים מחפירים

עיריית ירושלים מעסיקה 91 מורים בבתי ספר תיכון ברחבי העיר כעובדי קבלן, באמצעות עמותת "לביא". לדברי שלמה חדד, מראשי ארגון המורים, המורים מועסקים בתנאי מחפירים ושלא באמצעות ההסכם הקיבוצי.

2019-06-09_160504

חדד אף שיגר בסוף השבוע מכתב לראש העיר, משה ליאון, בו נאמר: "מתברר שעמותת לביא מעסיקה מורים בתעריף שעתי בסך של 45 שקל במשך 10 חודשים בלבד  ולאחר מכן המורים מפוטרים. בנוסףפוטרה מורה בהיריון ללא קבלת היתר ממשרד העבודה"חדד ציין כי בהתנהלות מערכתית שכזו יוצרת עיריית ירושלים שני סוגי מורים בעיר: סוג א' וסוג ב'".

עוד הזכיר חדד ללאון שבמוסד בו מועסקים עובדי הוראה עלידי גורם אחר ומבצעים עבודה הזהה לעובדי הוראה עובדי מדינה, קיימת חובה על הגורם המעסיק לשלם את שכרם לפי כל דין ובכלל זה הסכמי השכר הקיבוצי החלים על עובדי הוראה". לדבריו "ארגון המורים לא יסכים לאיפה ואיפה בין מורים ולהמשך העסקת מורים כעובדי קבלן ויפעל בכל האמצעים העומדים לרשותו כדי למנוע המשך המצב".