עובדי חסות הנוער יפגינו בת"א: משרד הרווחה פוגע בעובדים ובבני נוער בסיכון

עובדי חסות הנוער, המאוגדים בכוח לעובדים, יפגינו בתלאביב ביום שני 6 באוגוסט תחת הסיסמא "משרד הרווחה פוגע בעובדים ובבני נוער בסיכון". מארגון העובדים נמסר כי שר הרווחה חיים כץ והנהלת משרד עבודה והרווחה פוגעים בעובדים ובבני נוער בסיכון. המשרד הוציא מכרזי בזק, המעביר את מעונות חסות הנוער, שירותי האמנה, ומסגרות טיפול אחרות מיד ליד, ללא הליך מסודר, ללא שמירה על זכויות העובדים וללא דאגה לרצף הטיפולי של ילדים ובני נוער". ועוד "שר העבודה הרווחה חיים כץ והנהלת משרד הרווחה פוגעים בעובדים ובבני נוער בסיכון".

2018-07-28_164932

יצוין שלפני חצי שנה הצהיר השר כץ כי ילאים את מעונות חסות הנוער – ובאותה נשימה העביר את ניהול המעונות לידי חברת דנאל, שהינה חברת כוח אדם למטרות רווח הנסחרת בבורסה. מאז, עזבו יותר ממחצית הצוותים במעונות הללו את עבודתםמדריכים ומדריכות, עובדים סוציאליים ועוד. הנותרים מדווחים על פגיעה בתנאי עבודתם, אווירת פחד ותחושה של כאוס שפוגעת באופן ישיר בבני הנוער ובטיפול בהם. כמו כן, בימים אלה מועבר מעון נוסף של חסות הנוער, באמצעות וועדת מכרזים פנימית, לחברת דנאל.

"שירותי הרווחה מחייבים אחריות מקצועית וטיפוליתהם לא מקור הכנסה לחברות ענק ולא פרס הניתן לחברות אשר השר רוצה בטובתן. מדוע חברות פרטיות מפעילות שירות ממשלתי לנוער בסיכון? היכן דאגתו של המשרד לנערים ולנערות בסיכון? מכרז מעונות חסות הנוער הוא מכרז מושחת. שיטת המכרזים בשירותים מופרטים פוגעת בעובדים ובשירות", נמסר מהאיגוד.

ההפגנה של איגוד עובדי חסות הנוער בפייסבוק:

https://he-il.facebook.com/events/291732391402217