עובדים סוציאליים יפגינו מול משרד הבריאות למען החלת צו ההרחבה

העובדים הסוציאליים יפגינו ביום ראשון הקרוב, 16 בספטמבר, בשעה 16:30 מול משרד הבריאות בירושלים. הפגנה תתקיים בדרישה ליישום צו ההרחבה לעו"סים במסגרות סל שיקום בבריאות הנפש. חרף העובדה שצו ההרחבה נכנס לתוקפו ב-1 במארס אשתקד, הנהלת המשרד מסרבת להחילו על העו"סים המועסקים בבריאות הנפש.

יצוין שצו הרחבה הוא הוראה שמוציא שר הכלכלה מכוח סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, להרחבת תחולתו של הסכם קיבוצי, על קבוצות עובדים אשר לא נכללו בהסכם במקור. מעמדו של צו הרחבה הוא כשל חקיקת מגן, ומעסיק אשר על עובדיו חל צו הרחבה מחויב לכל ההוראות האמורות בו, כפי שהוא מחויב לחוק שכר המינימוםצווי ההרחבה בנושא פנסיה, דמי הבראה ועוד.

2018-09-11_155301

צו ההרחבה לעובדות והעובדים הסוציאליים במגזר שירותי הרווחה המופרטים ("ספקי שירותים"), פורסם בעקבות הסכם עובדי הקבלן שחתמה ההסתדרות עם משרד האוצר ביולי 2015, ומטרתו השוואת תנאי השכר והתנאים הסוציאליים של עו"ס בשירותים החברתיים המופרטים, לאלו של העו"ס בשלטון המקומי. הצו חל על כל עובד ועובדת אשר העסקתם נדרשת במסגרת מכרזים של משרדי הממשלה. הכוונה היא לכל מי שממלאים תפקידים אשר תואר בעבודה סוציאלית ורישום בפנקס העובדים הסוציאליים הם בין תנאי הסף עבורם, כפי שהוגדרו במכרז לאספקת השירות.

מעסיק שאינו פועל על פיו ביחס לעובדים עליהם צו ההרחבה חל, פוגע בזכויותיהם, וחשוף לתביעה בבית הדין לעבודה, כמו גם לסנקציות מצד המשרד הממשלתי המפקח על פעילותו. יודגש, כי אין להתנות מתן זכויות מתוקף צו ההרחבה, בקבלת תקציב כזה או אחר ממשרדי הממשלה, ומיום כניסת הצו לתוקף על המעסיק לפעול על פיו ללא תלות בתקציב המועבר לו.