עדאלה: הקמת 'מתחמי חמץ' בבתי החולים בפסח משפילה את החולים

המדינה נסוגה מהצעתה להציב מאבטחים שיבדקו חמץ בכניסה למבנים בבתי חולים בפסח. בתגובה שמסרה אתמול (ראשון) לבג"ץ הודיעה המדינה כי היא תומכת בהקצאת "מתחמי חמץ" שאליהם יופנו מבקרים שמכניסים מזון מחוץ לבית החולים. בתגובתה הבהירה המדינה כי המאבטחים לא מוסמכים לאכוף כשרות ולמנוע ממבקרים להכניס מזון, אולם עובדים אחרים יוכלו ליידע את באי בית החולים בנוגע לנהלים. פתרון זה הוצג על ידי המדינה לאחר קיום התייעצויות במשרד הבריאות והרבנות הראשית.

בתגובה להצעת הפרקליטות בנוגע להכנסת חמץ אל בתי החולים הממשלתיים בפסח, אמרה היום עו"ד סאוסן זהר, המנהלת המחלקה לזכויות חברתיות בעדאלה המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, כי "למרות התנגדות לפתרון דומה שהוצג בדיון והוצאת צו על תנאי נגד המדינה בגלל החשש לפגיעה לא מידתית בזכויותיהם של החולים בכלל, והערבים בפרט, באה המדינה שוב ומציעה את אותה גברת בשינוי אדרת". זאת לאחר שבג"ץ הוציא צו על תנאי בעתירות נגד איסור הכנסת חמץ אל בתי החולים הממשלתיים בפסח. עו"ד זהר הוסיפה כי "מתחמי חמץ כאלו ואחרים פוגעים בכבודם של החולים וכלל הבאים לבתי החולים, במיוחד הערבים, ומשפילים אותם. על המדינה לחזור בה כליל מהתעקשותה על המשך הכפייה הדתית נגד האזרחים הערבים".

ב"הארץ" נאמר כי כללי הכנסת חמץ לבתי חולים אינם ברורים כיום, והנהלים ורמת ההקפדה עליהם משתנה בין בתי החולים. בכניסה לבתי החולים מוצב שלט המבקש מהמבקרים להימנע מהכנסת מזון, ובחלקם מוצבות ארוניות ליד הכניסה לשמירת המזון במהלך הביקור. בבתי חולים חרדיים כמו לניאדו בנתניה ומעייני הישועה בבני ברק, המאבטחים מקפידים שלא לאפשר הכנסת מזון, ובבתי חולים אחרים המאבטחים מפנים את תשומת לבם של המבקרים לשילוט אך לא בודקים בתיקים.