ניצחון משפטי: אסור לקבוע 'תג מחיר' לחופש הביטוי באוניברסיטה

בית המשפט קיבל בשבוע שעבר תביעה שהגישה האגודה לזכויות האזרח במארס 2017 בשם סטודנטיות באוניברסיטת תל אביב ואסר על האוניברסיטה לגבות מהן תשלום עבור אבטחה של כנס פוליטי בקמפוס. הסטודנטיות ארגנו מפגש עם ארגון "שוברים שתיקה" והאוניברסיטה דרשה שהן יממנו אבטחה מוגברת בשל החשש מתגובת נגד אלימה של בריונים מן הימין שינסו לפוצץ את הכנס.

2019-06-25_201147

פעילי חד"ש בקמפוס אוניברסיטת תלאביב (צילום: זו הדרך)

מהאגודה נמסר כי "בתביעה שהגשנו טענו שדרישת התשלום מהווה 'סנקציה' על דעות החורגות מן הזרם המרכזי, והענקת פרס לאלימות ולבריונות, שנועדו להשתיק דעות כאלו". האוניברסיטה טענה כי באירוע נדרשה אבטחה החורגת מהאבטחה הרגילה בקמפוס "לאור הלך הרוח הציבורי, ההסתה כנגד 'שוברים שתיקה' והפיגועים"; כי גם במקרים דומים נשאו יוזמי הפעילות בתשלום; כי דרישת התשלום היא סבירה, מקצועית ובהתאם לתקנון הפעילות הציבורית באוניברסיטה; וכי חופש ההתארגנות של סטודנטים להפגין כפוף בחוק זכויות הסטודנט לתקנון המוסד.

בפסק הדין כתב השופט גרשון גוטובניק כי חופש הביטוי הוא ערך מרכזי באקדמיה, וכי "שעה שכבוד הדדי וסובלנות אינם מובנים מאליהם, על הקהילה האקדמית להעמיק המחויבות לכל אלה, במסגרת הכשרת דור העתיד של החברה שלנו". דרישת תשלום עבור קיום מחאה או פעילות פוליטית פוגעת בחופש הביטוי, ופגיעה כזו בזכות יסוד חייבת להיות מעוגנת במפורש בתקנון האוניברסיטה. בתקנון הקיים אין כל בסיס לדרישה זו ולכן אסור לדרוש מהסטודנטיות לשלם עבור אבטחת הכנס. במבט צופה פני עתיד, אם האוניברסיטה תרצה לשנות את התקנון, אומר השופט שיהיה עליה לערוך "חשבון נפש" ולשקול היטב את הפגיעה הקשה בחופש הביטוי של מי שדעותיהם שנויות במחלוקת.

"פסק הדין הוא קרן אור של ממש בזמנים בהם חופש הביטוי והחופש האקדמי נתונים תחת מתקפה. בריונות וניסיונות להשתיק מאיימים לא רק על סטודנטים עם דעות 'חריגות', אלא על האקדמיה כולה. אנו קוראים לראשי האוניברסיטאות לעמוד בפני כל ניסיונות ההשתקה, לא להתנצל, לא למצמץ, ולשמור על מעמדה של האקדמיה כמגדלור של חירות מחשבה וביטוי", נמסר.