ניצחון חלקי לאחר מאבק של חודש וחצי: הסתיימו העיצומים בשירות התעסוקה

הסתיימו העיצומים בשירות התעסוקה, והבוקר (רביעי) נפתחו ברחבי הארץ הלשכות לציבור, לאחר יותר מ-40 ימי מאבק בדרישה למימוש התחייבות המדינה והאוצר לקליטת עובדי תוכנית הדגל של השירות, "מעגלי תעסוקה" להעסקה ישירה.

2019-02-27_210624

על פי ההסכמות שהושגו בין הצדדים, רק כ-25 עובדים שהועסקו בתוכנית "מעגלי תעסוקה" ייקלטו להעסקה ישירה בשירות התעסוקה. עם זאת, נבלמה כוונת המדינה להרחיב את התכנית לרמה הארצית על בסיס העסקה קבלנית ומיקור חוץ, והוסכם כי היקף העובדים המועסקים בה באמצעות מיקור חוץ יישאר קבוע, ולא יגדל.

תכנית "מעגלי תעסוקה" הינה תכנית המתנה את זכאותם של מבקשי הבטחת הכנסה לקצבה בהשתתפות בסדנאות אימון אישי שונות, ותכניות השמה לתעסוקה. לאורך השנים צברה התכנית תנופה הולכת וגוברת, ומשאביה הורחבו מתוך מגמה להרחיב גם את פעילותה. עם זאת נמתחה ביקורת על הפעלת חלקים מהתכנית באמצעות מנגנוני מיקור חוץ, וכן על העובדה שהסדנאות בה מתמקדות בסדנאות אימון אישי וכלים לשיפור תהליך חיפוש העבודה אך היא אינה כוללת הכשרה מקצועית ופיתוח מקצועי.