נחתם הסכם ראשון המסדיר את שכרם של שחקנים בהפקות תיאטרון עצמאיות

הסכם ראשון המסדיר את שכרם של שחקנים בהפקות תיאטרון עצמאיות שנתמכות על ידי משרד התרבות נחתם בין ארגון השחקנים בישראל (שח"ם) לבין ארגון היוצרים העצמאיים בתיאטרון (אי"ב).  עד עתה שילמו היוצרים לשחקנים בהתאם ליכולותיהם הכלכליות ולתקציבי ההפקות ומבלי שהשכר עוּגן בהסכם כלשהו – כך שהמצב הותיר פתח לגמישות בקביעת השכר, לחוסר ודאות ולאי הבנות. כעת, יחויבו היוצרים החברים באי"ב והשחקנים החברים בשח"ם לפעול לפי כללים שהוסכמו על שני הצדדים.

2017-02-16_191913

מתוך "תדגימי" של הבמאית דפנה זילברג חברת אי"ב

באי"ב חברים כ-30 יוצרי תיאטרון עצמאיים, שבבואם להעלות הפקות חדשות יכולים להגיש דרך הארגון את בקשות התמיכה למשרד התרבות. לפי מודל התמיכה הקיים, המשרד מממן 75% מתקציב ההפקה של יוצרי אי"ב ואת היתר מוטל עליהם לגייס בעצמם. הפקות תיאטרון עצמאיות אחרות מופקות במסגרת בתי פרינג', בפסטיבלים שונים כמו עכו או אז'אנר, או בסיוע מענקים מקרן רבינוביץ' או ממועצת הפיס לתרבות ולאמנות. ההסכם שנחתם עם אי"ב אמנם קובע שבין השחקן ליוצר ההצגה לא יתקיימו יחסי עובדמעביד, אך מפרט שורת תנאי העסקה ושכר לשחקנים החל משלב הפרזנטציה למשרד התרבות ועד להצגות עצמן.

תחילה הוא קובע כי לפני החתימה עליו יחויבו היוצרים ליידע את השחקנים בנוגע לסצנות בהשתתפותם שיכללו עירום, מגע אינטימי או אלימות פיזית ולנמק את הצורך בהן. אם היוצרים לא יעשו זאת לפני החתימה, לשחקנים תישמר הזכות לסרב לקחת חלק בסצנות אלה ולצאת מההפקה מבלי לשלם פיצויים.

עוד קובע ההסכם כי היוצרים ישלמו לשחקנים 30 שקלים לשעת חזרה לקראת הפרזנטציה למשרד התרבות, אם אותה הפקה תזכה לתמיכה מהמשרד. אם היא לא תזכה לתמיכה, השחקנים לא יהיו זכאים לשכר כלשהו על החזרות. עוד צוין בו כי אף שתקופת החזרות לא תוגבל בזמן, שחקנים לא ישתתפו ביותר מ-35 חזרות שאורכן עד ארבע שעות. שכר השחקנים עבור עד 17 חזרות יעמוד על סכום מינימלי של 2,100 שקלים כולל מע"מ, עבור 18 עד 27 חזרות יעמוד על מינימום 3,240 שקלים ועבור 28 עד 35 חזרות 4,200 שקלים. אם שחקנים יידרשו להשתתף ביותר מ-35 חזרות הם יקבלו 30 שקלים על כל שעת חזרה נוספת.

ההסכם, שמצטרף להסכם קודם שחתם שח"ם ב-2012 עם איגוד במאי התיאטרון (בת"י) בנוגע לתנאי העסקת שחקנים בהפקות פרינג' ולהסכמים אחרים שנחתמו עם פסטיבל עכו ופסטיבל הצגות הילדים בחיפה, מפרט גם את התנאים לעזיבת ולהעזבת שחקנים מהפקות עצמאיות. יוצרים רשאים להוציא שחקנים מההפקה בשלב החזרות ובשל אי התאמה אמנותית בתמורה לתשלום על תקופת החזרות היחסית ופיצוי בסך 1,500 שקלים. בהתאמה, אם שחקנים יחליטו לעזוב בשל אי התאמה אמנותית הם לא יהיו זכאים לתשלום על החזרות ויידרשו לפצות את היוצרים ב-1,500 שקלים. מנגד, אם שחקנים לא יעמדו בהתחייבויותיהם לפי ההסכם יוכלו היוצרים להוציאם מההפקה ללא תשלום ובפרט לא על החזרות שבהן השתתפו. אם שחקנים יעזבו משום שהיוצרים לא יעמדו בהתחייבויותיהם יהיו השחקנים זכאים לתשלום רק על החזרות שביצעו.

עוד נקבע כי אם שחקן עוזב או מפוטר מסיבות שאינן אי התאמה אמנותית ובתוך פחות משלושה שבועות לפני עליית ההצגה יעמוד סכום הפיצוי – מצד השחקן או היוצר, בהתאמה – על 2,500 שקלים. אם שחקן ירצה לעזוב הצגה או היוצר יבקש להוציא אותו ממנה יידרשו הצדדים להודיע זה לזה על המהלך בכתב ובהתראה של 30 יום מראש. שחקן שיעזוב מרצונו יתבקש לסייע באיתור ובהכשרת מחליפו. התשלום על תקופת החזרות יועבר לשחקנים עד עשרה ימים ממועד העברת כספי התמיכה ממשרד התרבות לאי"ב ובכפוף לחשבונית או דרישת תשלום שיציג השחקן.

הסכם מעגן כי בהפקות עצמאיות שיוצגו במרכזי פרינג' או בחללים אלטרנטיביים ושיתבססו על מכירת כרטיסים בקופה יחולקו ההכנסות באופן שווה בין היוצרים לשחקנים. בהצגות מחוץ לאותם מקומות ישולם שכר השחקנים בהתאם לוותק שצברו מאז סיימו את בית הספר למשחק: 400 שקלים כולל מע"מ לשחקנים עם עד שנתיים ותק, 450 שקלים לשחקנים עם שנתיים עד חמש שנות ותק, 500 שקלים לשחקנים עם ותק של חמש עד 15 שנים ו-600 שקלים לשחקנים בעלי 15 שנות ותק ומעלה. בכל מקרה, כך קובע ההסכם, יהיו השחקנים רשאים לבקש מהיוצרים את פירוט התקציב בהצגות בהן היתה קופה פתוחה.