נחתם הסכם קיבוצי ראשון באתר וואלה – כולל אימוץ תקנון אתיקה של העיתונאים

על רקע איהוודאות לגבי עתידו של האתר, ההסכם הקיבוצי ראשון, שתוקפו למשך 3 שנים, נחתם עלידי ארגון העיתונאים של ההסתדרות, ועד עיתונאי וואלה והנהלת האתר. במסגרת ההסכם עוגנו זכויות עובדים לקרנות השתלמות וכן לתקופת השתפרות לפני פיטורים, המאפשרת לעובדים עם ותק מסוים שההנהלה מעוניינת לפטר זמן לשפר את התנהלותם. בנוסף נקבע שכר מינימום שישולם לכל סוג תפקיד במערכת, תשלום על ימי כוננות ותנאים נוספים. כמו כן, הנהלת וואלה התחייבה לפעול בהתאם לתקנון האתיקה של מועצת העיתונות.

2018-09-13_200403

אולפן וואלה בצפון תלאביב (צילום: אתר וואלה)

מוועד וואלה נמסר: "לקראת העתיד המאתגר שעוד נכון לנו, אנחנו שמחים מאוד שהגענו להסכמות עם הנהלת החברה. הבסיס של כל חברה הוא ההון האנושי שלה, וכעיתונאים בעלי עין ביקורתית על המתרחש במדינה ובכלל אנחנו מאמינים שכלי תקשורת צריך להוות דוגמה ליחסי עבודה תקינים, ואנחנו גאים שההסכם משקף את אותה אמונה. ההסכם שנחתם מהווה אבןדרך ובסיס לנאמנות בין הנהלת החברה והעובדים, וכולנו תקווה שהכללת פרק האתיקה של מועצת העיתונות בהסכם מהווה הוכחה לנאמנות של אתר וואלה כלפי הגולשים שלו".

לדברי יו"ר ארגון העיתונאים, יאיר טרצ'יצקי, "זה היה משאומתן ארוך אבל התוצאות הן בהתאם: מדובר בהסכם שמשפר את תנאי ההעסקה של העיתונאים ואת ביטחונם התעסוקתי. אנחנו מברכים את וואלה שהסכימו לקחת על עצמם את תקנון האתיקה של מועצת העיתונות ולהכניס אותו כפרק מחייב בתוך ההסכם הקיבוצי".