נחתם הסכם קיבוצי בחברת אלביט מערכות-סאיקלון שליד כרמיאל

ההסתדרות במרחב כרמיאל והנהלת אלביט מערכותסאיקלון חתמו על הסכם קיבוצי חדש, שיחול לראשונה גם על עובדי חברת כרכום, חברהבת של אלביטסאיקלון. תוקפו של ההסכם, שיחול על כ-400 עובדי שתי החברות, הוא עד לסוף שנת 2016. שני המפעלים, הממוקמים באזור התעשייה ברלב, מייצרים חלקים לתעשיית התעופה.

2016-01-22_191408

בהסכם נקבע כי שכר העובדים יעלה ב-2.5%. בנוסף לכך יקבל כל עובד תוספת שכר שנתית וחד פעמית בגובה 0.5%. עובדי דור ב' יקבלו תוספת שכר בגובה 2% וכן תוספת שכר נוספת שתחולק באופן דיפרנציאלי על פי החלטת ההנהלה ובהתייעצות עם ועד העובדים. עוד הוסכם כי החברה תקצה 250 שקל לכלל העובדים עבור ימי כיף מחלקתיים וכן סכום השווה ל-400 דולר לכל עובד, עבור כנס מפעלי.