מק"י וחד"ש: זכות ההגדרה העצמית לעם הפלסטיני – קו פרשת המים

ביום הבינלאומי לסולידריות עם העם הפלסטיני, שמצוין ב-29 בנובמבר מדי שנה, מדגישות המפלגה הקומוניסטית הישראלית (מק"י) והחזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון (חד"ש) כי העמדה מזכות ההגדרה העצמית של העם הפלסטיני במולדתו, הייתה ונשארה קו פרשת המים בתמורות האזוריות והבינלאומיות.

2017-11-30_224508

מטרתה העיקרית של ממשלת נתניהו היא חיסול האפשרות לממש את הזכות הזו במציאות – ובמרכזה הקמת מדינה פלסטינית עצמאית בגבולות ה-4 ביוני 1967 שבירתה ירושלים המזרחית לצד מדינת ישראל – באמצעות הנצחת הכיבוש והעמקת ההתנחלויות ותכניות הייהוד והסיפוח בשטחים הכבושים.

האימפריאליזם העולמי בהנהגת ארה"ב וכוחות הראקציה באזור בהנהגת משטרי המפרץ, הם שותפיה של ממשלת ישראל לפשע מניעת העם הפלסטיני ממימוש זכויותיו הלגיטימיות. זוהי אותה ברית משולשת שמנעה את קומה של מדינה פלסטינית מאז שנת 1947 לפי תכנית החלוקה 181 שדיברה על הקמת שתי מדינות. הכישלון של תכניות האימפריאליזם והראקציה באזור, במיוחד בסוריה ותימן, מביא אותם לארגן מחדש את בריתותיהם במטרה להבטיח את האינטרסים שלהם, במיוחד בשאלת מקורות האנרגיה וקווי השינוע שלהם, ובהצרת צעדיהם של משטרים וכוחות המתנגדים להגמוניה האמריקאיתישראלית באזור. בהקשר זה משמשת השאלה הפלסטינית כעלה תאנה לכיסוי הבריתות החדשות באזור.

מק"י וחד"ש מזהירות כי "עסקת המאה" שמציג ממשל טראמפ ונהנית מתמיכת הליגה הערבית, נועדה בעצם לקפח את זכות ההגדרה העצמית של העם הפלסטיני ולמנוע את מימוש עצמאותו הלאומית ואת הפתרון הצודק לסוגית הפליטים הפלסטינים לפי החלטת האו"ם 194.

סיום הפילוג הפלסטיני הינו צעד חשוב להשבת השאלה הפלסטינית לסדר היום האזורי והעולמי, ולגיבוש מיזם שחרור לאומי פלסטיני שיוכל לעמוד מול התכתיבים האמריקאים, הישראלים והערביים שנועדו לכפות הסדר בלתי צודק, שאינו מקיים את התנאים הדרושים לשלום צודק, המבוסס על כיבוד זכויותיו הלאומיות וההיסטוריות של העם הפלסטיני.

מק"י וחד"ש מזהירות מפני יישור הקו של כוחות "השמאל הציוני" עם אמירות הימין ועם מדיניות ממשלת נתניהו ועם ההסתה נגד העם הפלסטיני, נגד האוכלוסייה הערבית ונגד הכוחות המתקדמים היהודים – וזאת במקום להציג חלופות שיכולות לשמש בסיס להסדר שלום צודק שמבטיח את זכויותיהם של שני העמים בארץ. מדרון זה מוביל לא רק להעמקת המשבר המדיני, אלא גם להידרדרות עמוקה וחסרת תקדים לכיוון של פשיזם הרסני ולהפיכת ישראל למדינת אפרטהייד הלכה למעשה. מק"י וחד"ש חוזרות וקוראות לאחדות מאבק של כל הכוחות היהודיים והערביים המתנגדים לכיבוש ולפשיזם, ולהסלמת המאבק להפלת ממשלת ההתנחלות והסיפוח.

מק"י וחד"ש קוראות לכל הכוחות המתקדמים והדמוקרטיים בעולם להגביר את הסולידריות עם העם הפלסטיני ואת המאבק למען שלום צודק וכולל באזור על בסיס החלטות האו"ם.