מספר המובטלות בעקבות משבר הקורונה בכל ענפי המשק גדול ממספר המובטלים

"גברים ונשים מושפעים בצורה שונה מהשלכות מגפת הקורונה. למשל: בכל העולם כמעט 70% מכוח העבודה בתחומי הבריאות הן נשים, עובדה שמציבה נשים בסיכון מוגבר לחלות; לצד זאת, נשים נושאות ברוב עול הטיפול בילדים הנותרים בבתים כתוצאה מסגירת מוסדות החינוך", כך מסר יו"ר ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, ח"כ עאידה תומאסלימאן (חד"ש הרשימה המשותפת).

נשים מועסקות בצוותי הקורונה של מגן דוד אדום (צילום: מד"א)

לבקשת ח"כ תומאסלימאן, ביצע מרכז המידע והמחקר של הכנסת בחינה מגדרית של השלכות מגפת הקורונה על שוק העבודה, ובדק כמה נשים הוצאו לחופשה ללא תשלום או פוטרו במהלך המשבר בחודשים מארסמאי. מהנתונים שנסקרו עולה כי שיעור הנשים מבין מי שנרשמו כדורשי עבודה בשירות התעסוקה במהלך משבר הקורונה ושיעור הנשים מבין מי שהגישו תביעה לקבלת דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי בין ה-1 במארס ל-6 במאי השנה, גבוה משיעור הגברים שעשו כן, בכל ענפי הכלכלה הראשיים ובכל קבוצות הגיל.

נשים הן 47% מכלל המועסקים במשק, אך יותר מ-57% מהנרשמים בשירות התעסוקה בזמן משבר הקורונה. במקביל, יותר מ-55% מהתביעות לקבלת דמי אבטלה הוגשו עלידי נשים. כאמור, בכל ענפי הכלכלה הראשיים שיעור תובעי דמי אבטלה מסך המועסקים בענף גבוה יותר אצל הנשים. הדבר נכון גם אם מדובר בענף אשר רוב המועסקים בו הם גברים. כך למשל, נשים הן 42% מהמועסקים בענף שירותי האירוח והאוכל, אך מהוות כ-49% משיעור תובעי האבטלה בענף כעת. בענפי השירותים המקצועיים, המדעיים והטכניים נשים הינן 52%, אך33% מהן תובעות האבטלה לעומת כ-19% אצל הגברים.

לעיון במסמך המלא (10 עמודים):

https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/8dbe9a67-3794-ea11-8104-00155d0aee38/2_8dbe9a67-3794-ea11-8104-00155d0aee38_11_13836.pdf