מסמך של ארגונים חברתיים לקראת הבחירות: לפעול לקידום צדק ושוויון במערכת הבריאות

לקראת הבחירות הקרובות שורה של ארגונים חברתיים גיבשו קריאה לרשימות השונות לפעול לקידום צדק ושוויון במערכת הבריאות בישראל. בין הארגונים החתומים על המסמך: רופאים לזכויות אדם, מרכז אדוה, מועצת הנגב, אגודת הגליל, שתי"ל, האגודה לזכויות האזרח, קואליציית ארגונים הבריאות בנגב והפורום האזרחי לקידום הבריאות בגליל.

2019-02-07_194639

מצבה של מערכת הבריאות הציבורית הולך ומתדרדר והקולות הקוראים להצילה הולכים וגוברים. "בחודשים האחרונים אנו עדים לזעקתם של אנשי מערכת הבריאותבמחלקות הפנימיות, במיונים, ואף במשרד הבריאות – לפעול בדחיפות להגדלת תקציב מערכת הבריאות. מערכת הבריאות בישראל נמצאת בנקודת הכרעה. ייבוש תקציבי מתמשך של מערכת הבריאות הציבורית הביא אותה לפי תהום. עקרונות הצדק, השוויון והעזרה ההדדית – שעליהם מתבסס חוק ביטוח בריאות ממלכתי – הולכים ונשחקים עד דק, ופערי הבריאות בין המרכז לפריפריה, בין מעמדות כלכליים ובין קבוצות באוכלוסייה רק הולכים וגדלים", נאמר במסמך.

הארגונים השותפים קוראים להגדלה משמעותית של תקציב הבריאות באמצעות הגדלת ההוצאה הציבורית על בריאות. תוספת זו נדרשת לטובת התמודדות עם החוסרים הקיימים והפערים בין האוכלוסיות השונות והאתגרים העתידיים. "כולנו תקווה שהממשלה הבאה תבין את מה שהציבור ואנשי מערכת הבריאות הבינו כבר מזמן ללא השקעה משמעותית במערכת הבריאות לא ניתן יהיה לצאת מהמשבר בו היא נמצאת והוא רק ילך ויחריף", ציינו.

במרכז ההמלצות במסמך: הגדלת תקציב משרד הבריאות ותקציב סל הבריאות; הוספת מיטות אשפוז וכוח אדם רפואי; תקצוב וקביעת לוחות זמנים להמלצות לחיזוק הרפואה בפריפריה ובניית בית חולים נוסף בנגב; ביטוח סיעודי ציבורי לכל זקן וזקנה; הטמעת הביטוח המשלים בסל הבריאות הציבורי וביטול תשלומי ההשתתפות העצמית על שירותים שבסל הציבורי; הרחבת שעות הפעילות של חדרי ניתוח; הטלת מגבלה בצורת תקרה על הכנסות בתי חולים פרטיים וביטול תיירות מרפא בבית החולים הציבוריים; חיזוק מערך קידום הבריאות והרפואה המונעת.

לקריאת המסמך המלא (13 עמודים):
http://bit.ly/2019-elections-health-policy