מחקר של מרכז אדוה: יותר מרבע מהמשפחות בישראל מתחת לקו העוני או בקרבתו

מחקר חדש שפרסם השבוע מרכז אדוה בחן את מעמדן של משפחות הנמצאות מעט מעל קו העוני ומצא שמצבן אינו טוב בהרבה מזה של המשפחות העניות. ב-2016 תחולת העוני עמדה על 18.5% ורובד קרבת העוני על 8.1% ממשקי הבית בישראל. לפיכך עולה כי ב-2016, 26.6% מכלל משקי הבית בישראל נמצאו מתחת לקו העוני או בקרבתו.

2019-03-16_154404

לדברי החוקרים: "מיום שהחלו מדינות לקבוע קו עוני, ברור היה שכל סכום או שיעור שייקבע יהיה בבחינת קו שרירותי שאינו מקיף בהכרח את כל האוכלוסייה הנתונה במצוקה. החוקרת האמריקאית שעיצבה בתחילת שנות ה-1960 את מדד העוני בארה"ב טענה כי מן הראוי לבחון לא רק את העניים אלא גם את אלה שהכנסתם אמנם מציבה אותם מעט מעל לקו העוני, אך עדיין רחוקה מלהוות "הכנסה מינימלית סבירה". קבוצה זו נקראה על ידה "קרבת העוני".

המחקר של מרכז אדוה עשה שימוש בהגדרה של מפקד האוכלוסין האמריקאי, ובחן לראשונה את אוכלוסיית קרבת העוני בישראל, עליה נמנים משקי הבית שהכנסתם החציונית היא בטווח שבין 100% ו-125% מהכנסת קו העוני. "הממצאים שלנו מצביעים על כך שהעלאה אל מעל לקו העוני עלולה שלא להספיק, שכן רבים מן המאפיינים של הרובד המצוי מיידית מעל לקו אינם שונים מהותית מאלה של הרובד שמתחת לקו. על רקע זה אנו סבורים כי גם בישראל יש מקום לדון באפשרות שהמוסד לביטוח לאומי, המופקד על מדידת העוני יפרסם, בצמוד לדו"ח ממדי העוני השנתי, גם נתונים על אוכלוסיית קרבת העוני."

המחקר הנוכחי מבקש גם להרחיב את הדיון באפשרויות סיוע למשקי בית המצויים בקרבת העוני, מעבר למערך הקצבאות של המוסד לביטוח לאומי, על מנת שמשקי בית אלה יוכלו ליהנות משירותים הנגישים כיום לבעלי הכנסות גבוהות יותר, כמו גם להעלות על סדר היום את הצורך במימון ציבורי רחב יותר שייתר את הצורך ברכישת ומימון שירותים אלו.

לדברי מרכז אדוה "ממצאי המחקר מסייעים להפנות את תשומת הלב לתחומי מדיניות שיש בהם כדי לסייע למשפחות בקרבת העוני במאמציהן להיאחז במעמדן ולהימנע מהידרדרות לשורות העוני ובו בזמן להבטיח להן נגישות לשירותים הטיפוסיים למעמד הבינוני. למשל, הגדרה של סל אוניברסלי של שירותי חינוך בלתי פורמלי ומימונו הציבורי". מחברי המחקר הם ד"ר שלמה סבירסקי, אביב ליברמן ואתי קונוראטיאס. המחקר נערך במימון של קרן המחקרים של המוסד לביטוח הלאומי.

לעיון במחקר המלא: https://adva.org/he/near-poverty