מחקר: השפה והתרבות הערבית נעדרות כמעט לחלוטין מהאקדמיה הישראלית

הוצאת מכון ון ליר פרסמה לאחרונה את המחקר "השפה הערבית באקדמיה בישראל: ההיעדרות ההיסטורית, האתגרים בהווה, הסיכויים לעתיד", מאת מוחמד אמארה, סמדר דוניצה-שמידט ועבד אלרחמן מרעי. המחקר, שפורסם בעברית ובערבית בשני פרסומים נפרדים, ראה אור במסגרת מנאראת – מרכז ון ליר ליחסי יהודים-ערבים.

2017-03-14_200213

מחקר זה הוא המחקר הראשון הבוחן באופן מקיף את מקומה ומעמדה של השפה הערבית באקדמיה בישראל. נוכח מקומה של השפה הערבית במרחב הציבורי בישראל בכלל, נבדק במחקר מעמדה של השפה הערבית במרחב האקדמי. במסגרת זו נבדקה שאלת נוכחותה – או היעדרה – של הערבית הן כשפה אקדמית המשמשת שפת הרצאה בכנסים ושפת הוראה בקורסים, והן כשפה רשמית באתרי האינטרנט של המוסדות להשכלה גבוהה. ממצאי המחקר מעידים שגם היום, שבעה עשורים מאז הקמתה של מדינת ישראל, מקומן של השפה הערבית ושל התרבות הערבית נפקד כמעט לחלוטין מהמרחב האקדמי בישראל, והערבית כמעט אינה קיימת כשפה אקדמית.

לעיון במחקר בעברית: https://tinyurl.com/jkcutzf
עיון במחקר בערבית: https://tinyurl.com/z6mqb7l