מחדלי השב"ס מונעים את איתור הנשאים ומתן טיפול לאסירים חולי צהבת

מחדליו של שירות בתי הסוהר (שב"ס) מונעים את איתור הנשאים ומתן טיפול טרם הגעתם לשלבים מתקדמים של מחלת הצהבת היכולים להתבטא בשחמת ובסרטן הכבד, בצורך בהשתלת כבד ובמוות. כך עולה מנייר עמדה שפרסמה לאחרונה העמותה רופאים לזכויות אדם (רל"א). בנוסף. התנהלות שב"ס אף חושפת אסירים אחרים ואת האוכלוסייה הכללית להידבקות. המסמך נושא את הכותרת: כשלים באבחון וטיפול באסירים עם הפטיטיס סי (צהבת) בשירות בתי הסוהר.

מקור הדו"ח בפניות אסירים לעמותת רופאים לזכויות אדם, אשר עוררו את חששנו כי בכל הקשור לטיפול בהפטיטיס סי אין האסירים מקבלים את הטיפול המומלץ והמקובל בישראל. הפטיטיס סי, ידוע גם כדלקת כבד נגיפית סי או צהבת סי היא מחלה זיהומית הפוגעת בכבד ויכולה לגרום לשחמת וסרטן הכבד.

תרופות חדשות מביאות לריפוי של כ-95% מהחולים תוך זמן קצר וללא תופעות לוואי משמעותיות באם המטופל מאובחן ומטופל בזמן. בדו"ח מובאים סיפוריהם של מספר אסירים אשר בריאות נפגעה כתוצאה להתנהלות זו וכן תשובותיהם של שב"ס ומשרד הבריאות – תשובות המדגימות את הוואקום המאפשר התמשכותו של מצב מסוכן זה.

2018-08-17_165712

מבדיקת רל"א עולים כשלים רבים, ביניהם הימנעות מביצוע בדיקות לאיתור מוקדם השב"ס אינו יוזם או מציע לאסירים בדיקות לאיתור הנגיף חרף העובדה כי רבים מתוכם נמנים על אוכלוסיות בסיכון מוגבר (עבר של הזרקת סמים, אלכוהוליזם) – מחקרים בעולם מלמדים כי שכיחות המחלה בקרב אסירים גבוהה באופן ניכר מאשר באוכלוסייה הכללית. כמו כן, נרשם עיכוב בביצוע בדיקות הערכה לצורך טיפל גם כאשר אסיר מאובחן ניכר עיכוב ביצוע בדיקות החיוניות לשם הערכת מצב המחלה והתחלת טיפול;

כמו כן, אין נגישות למידע. לעיתים כלל לא מידע את החולים כי הם זכאיים לטיפול תרופתי או כי אינם מודעים לקיומו של הטיפול התרופתי החדש; ואף הימנעות ממימון הטיפול. על פי רל"א "השימוש בטענות בירוקרטיות שונות  כדרך להימנע ממתן הטיפול התרופתי היקר והיעיל אשר נמצא בסל הבריאות ואליו מחוייב שב"ס".

בעוד שהשב"ס מבסס את חוסר המעש שלו במחסור בתקציב ובכך שלא קיבל הנחיות ממשרד הבריאות, ואף מרהיב עוז לטעון כי "אוכלוסיית האסירים והעצורים חולי ההפטיטיס סי מטופלת בהתאם להנחיות הרגולטור – משרד הבריאות"; המשרד טוען כי אין לו סמכות ביחס לנעשה בכלא וכי על פי החוק בישראל "משרד הבריאות אינו קובע מדיניות לגבי הטיפול הרפואי באסירים."

לדברי רל"א "על שר הבריאות, בנימין נתניהו ועל משרד הבריאות להפעיל את הסמכויות המוקנות להם במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי כדי לקדם מערך של פיקוח ובקרה על מערך הרפואה בכלא, כפי שגם הומלץ בעבר ע"י הוועדה לבחינת השירותים הרפואיים בשב"ס ("ועדת ישראלי") כך שלא ייווצר ואקום בו אוכלוסייה שממילא זכויותיה ובריאותה בסיכון, לא תהא מטופלת על פי הסטנדרטים המקצועיים הנהוגים במדינה".

לעיון בנייר העמדה