מורות ומורים בבית הספר הפתוח-הדמוקרטי ביפו חוזרים להיאבק

בהוראת עיריית תל אביב-יפו, קיבלו כשליש ממורות ומורי בית הספר הפתוח-הדמוקרטי ביפו מכתב זימון לשימוע לפני פיטורים. זאת, על מנת להעסיקם מחדש בשנה הבאה כמורי קבלן בתאגיד העירוני יובל חינוך.

2019-05-22_211513

לאחר החתימה על ההסכם הקיבוצי הראשון ב-2014 בבית הספר הדמוקרטי ביפו (צילום: ועד מורי הדמוקרטי-פתוח ביפו)

לפני כחמש שנים, ביולי 2014, חתמו מורי ומורות בית הספר הסכם קיבוצי ראשון מול מח"ר, עמותת ההורים המפעילה את בית הספר הפתוח-הדמוקרטי. יצוין כי בית הספר הפתוח-הדמוקרטי מעסיק מספר מורים גדול מהתקנים שמקצה משרד החינוך, ולצורך כך פועלת עמותה הגובה תשלום מההורים ומעסיקה כמחצית מהמורים באופן פרטי.

המורים מועסקי העמותה התאגדו בארגון כוח לעובדים, וביקשו לנהל מו"מ מול הנהלת העמותה לגבי הסכם קיבוצי. הם חתמו על הסכם קיבוצי ב-204 לאחר שביתה ומאבק ציבורי ארוך, ותנאיהם הושוו למורים המועסקים תחת משרד החינוך. בעמוד הפייסבוק שלו הכריז הוועד כי המורים יוצאים למאבק נוסף על תנאיהם ועל העסקתם בבית הספר המשמש עבורם מקום עבודה, מוסד חינוכי ואף בית.

 

הידיעה מתפרסמת בגיליון השבוע של "זו הדרך"