מדד המגדר של שוות 2017 יוצג בוועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת

מדד המגדר של שוות המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית לשנת 2017 יוצג ביום שני הקרוב, 4 בדצמבר, בשעה 10:30 בוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי של הכנסת בראשות ח"כ עאידה תומאסלימאן (חד"ש הרשימה המשותפת). למחרת, ביום שלישי, בשעה 10:00 ייערך דיון על נשים עם מוגבלויות תקיפה, פגיעה ואלימות מינית. הדיון יתקיים במסגרת ציון היום הבינלאומי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות בכנסת.

2017-12-01_175148

נמסר כי מדד המגדר של שוות – המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית במכון ון ליר בירושלים, הוא כלי לבחינת רמת האישוויון בין גברים לבין נשים בישראל לאורך זמן. המדד מציג תמונה מפורטת של מצב האישוויון בשניים עשר תחומי חיים שונים: השכלה, עבודה, מגדור מקצועי, בריאות, עוני, מצב משפחתי, זמן, אלימות, עוצמה פוליטית וכלכלית, תרבות ותקשורת, וכן אי שוויון בחברה הערבית, ואי שוויון בפריפריה.

המדד מאפשר למדוד את רמת האי שוויון בכל תחום בנפרד, ובו בזמן להציע תמונה כוללת של מצב האישוויון המגדרי בישראל. מדד המגדר הוא הראשון מסוגו הבוחן אישוויון מגדרי במגוון רב של תחומי חיים בתוך אותה מדינה ולכן נותן תמונת עומק של המבנה החברתי הממוגדר בישראל. מדד המגדר נועד לשמש מצפן מדיניות למקבלי החלטות ולגורמים ממשלתיים וציבוריים במדינת ישראל. מדד המגדר מספק לארגוני נשים ולגורמים בחברה האזרחית מצע לפעילותם לשינוי יחסי הכוח המגדריים ולקידום צדק מגדרי בישראל.

הממצא הבולט ביותר המתקבל מהתמונה הרבשנתית של האישוויון בין נשים לגברים בישראל הוא יציבותו של הפער המגדרי במרבית התחומים. בבחינת למעלה מעשור של נתונים בין שנת המדידה הראשונה – 2004 ובין שנת המדידה הנוכחית – 2015, לא ניתן לזהות צמצום ממשי של האישוויון המגדרי. אמנם היו עליות ומורדות במהלך השנים שנבחנו, אך לא ניתן להצביע על מגמה אחידה של צמצום האישוויון למעט בתחום ההשכלה הגבוהה.

צמצום מסויים באישוויון בשנים האחרונות בולט בשלושה ממדים:  החברה הערביתהעוני והעוצמה אך צמצום זה נובע בחלקו מהרעה כללית בהיבטים תעסוקתיים בקרב גברים ונשים כאחד, ולא משיפור במצבן של נשים.  עם זאת, על אף השיפורעומק האישוויון ברוב הממדים נותר גבוה, במיוחד בממד העוצמה הפוליטית והכלכלית שהוא העמוק והיציב ביותר לאורך השנים, וכן בשוק העבודה והמגדור מקצועי. ממצאים אלה מעידים על האתגר העצום והמתמשך שעדיין ניצב לפנינו בכל הנוגע לקידום השוויון בין נשים לגברים בישראל.

אחד הגורמים העיקריים ליציבות הפער המגדרי ולמגמה המתונה,  אך לא חדמשמעיתשל צמצומו הוא עומק הפער בממד שוק העבודהבכל האינדיקטורים בממד זה —ההשתתפות בשוק העבודה, השכר, שיעור עובדי חברות כוח אדם,  חלקיות המשרה ועומק המגדור המקצועי — הפער עמוק ויציבבכדי להרחיב את הבנתנו את המאפיינים המגדריים של שוק העבודה הוספנו במדד 2017 מבט ממוקד על שוק עבודה מעורער דרך האינדיקטורים הבאים: ריבוי משרות לעובדות לעומת עובדיםאינדיקטור העוקב אחר פערי מגדר בקרב המועסקים והמועסקות ביותר ממשרה אחת במקביל; היחס בין מספר השכירות למספר השכירים המקבלים 12 משכורות בשנה – אינדיקטור העוקב אחר הפערים המגדריים ברציפות התעסוקתית; ומועסקות ומועסקים המשתכרים פחות משכר המינימום.

אף שבציבור שוררת תחושה שהעבודה הפמיניסטית הושלמה, הנתונים מעידים שעדיין יש פערים הטבועים עמוק במבנה שוק העבודה, בממד העוצמה ובקרב אוכלוסיות מוחלשות – הפריפריה והחברה הערבית. האלימות נגד נשים לא פחתה ונשים עניות מגברים. התחום היחיד שנמצא בו שיפור מתמיד הוא תחום ההשכלה הגבוהה, אך המדד מגלה כי אין די ברכישת השכלה לצמצום הפערים המגדריים בתעסוקה, וכי ההשכלה אינה מביאה להשתלבותן של נשים במשרות מתגמלות יותר או לטשטוש ההבחנה בין מקצועות "נשיים" למקצועות "גבריים", כך שהפערים בשוק העבודה ובעמדות כח והשפעה נותרו כשהיו. עול המשפחה והבית עדיין מוטל ברובו על נשים, וכתוצאה מכך הן עובדות במשרות פחות תובעניות מבחינת שעות העבודה ובמשרות חלקיות, הפוגעות גם ביכולתן להתקדם בעבודה, להרוויח יותר ולצבור זכויות לגיל פרישה.

עוד על מדד המגדר של שוות:

עוד בנושא: http://genderindex.vanleer.org.il