מדד הייצוג הערבים בתקשורת העברית: נשים ערביות סובלות מהדרה כפולה

על אף שבשנה החולפת נרשמה עלייה בייצוג ערבים במדיה המשודרת בשפה העברית בישראל, הנתונים עדיין רחוקים מלהיות מספקים, כך עולה מבדיקת עומק לסיכום שנת 2017 במדד הייצוג. נשים ערביות סבלו גם בשנה החולפת מהדרה כפולה. כך נמסר ב"עין השביעית".

2018-02-08_205620

המדד, מיזם מתמשך בשיתוף ובמימון עמותת סיכוי, ויחד עם המחלקה לתקשורת באוניברסיטת בןגוריון וחברת יפעת מחקרי מדיה, בודק מדי שבוע את אחוז הייצוג של האוכלוסייה הערבית בתוכניות החדשות והאקטואליה בערוצים המרכזיים בישראל.

החברה הערבית כולה מודרת במידה ניכרת מהמדיה המשודרת בישראל, אך גם בתוך החברה הערבית ישנם מודרים ומודרים יותר. ליתר דיוק, מודרים ומודרות יותר. מתוך 157,703 דוברים שהופיעו בשנת 2017 בתוכניות החדשות והאקטואליה של גופי השידור המרכזיים, רק 4,537 היו ערבים. מתוכם, רק 828 היו נשים. במילים אחרות, 82% מהמיעוט הקטן של הדוברים הערבים שהצליח להשתחל אל תוך המדיה המרכזית בישראל היו גברים ורק 18% היו נשים. אמנם מדובר בעלייה לעומת השנה הקודמת, אז רק 16% היו נשים, ובכל זאת זהו נתון נמוך ביותר.

המשמעות היא שרק כ-0.5% מכלל הדוברים והמרואיינים בתוכניות החדשות והאקטואליה בגופי השידורים המרכזיים היו נשים ערביות. כלומר, הסיכוי של צופה או מאזין ישראלי להיחשף בתקשורת המשודרת של הזרם המרכזי לאישה ערביה שואף לאפס, וזאת למרות שקרוב לעשירית מאזרחי ישראל הן נשים ערביות.

"הפער הזה אינו מחויב המציאות. כפי שבדיקת העומק לסיכום שנת 2017 לימדה, היו תוכניות שנטלו על עצמן את המשימה להגדיל את הייצוג הערבי עם דגש על הגדלת שיעור הנשים הערביות. למרבה הצער, את התוכניות שעשו זאת אפשר למנות על כף יד אחת. במרבית המקרים אין במערכות כלי התקשורת בישראל כל מודעות לצורך לבצע מאמץ נוסף כדי לאזן במעט את התמונה היהודיתגברית שנשקפת דרך קבע מהמסך", נמסר.