מבקר המדינה מאשים את הביטוח הלאומי בכישלון בטיפול בקשישים הסיעודיים

איהתמודדותה של הממשלה עם הבעיות הנלוות לעלייה התלולה במספר הקשישים (בני 65 ומעלה), ובמיוחד במספר הקשישים הסיעודיים, שבה ועלתה על סדר היום בעקבות הדו"ח החמור של מבקר המדינה (1.10) בנושא הטיפול של הביטוח הלאומי בקשישים סיעודיים שאינם מאושפזים.

2017-10-10_214026

דו"ח זה הוסיף עוד היבט חשוב לתיאורים שכבר פורסמו: המצוקה הגוברת של קשישים ללא פנסיה מהעבודה הנאלצים לחיות רק על קצבת הזקנה ולבחור בין מזון לתרופות; מקרי האלימות כלפי קשישים סיעודיים בבתי אבות; הצפיפות במחלקות הפנימיות בבתי החולים הסובלים ממחסור באחיות; השירותים המצומצמים לקשישים בקהילה.

בהינתן העובדות, מה צריכים לעשות הממשלה, המחוקקים, הציבור הרחב?

שאלה דחופה שכבר נמצאת על סדר היום, אך טרם נפתרה היא הביטוח הסיעודי. שר הבריאות יעקב ליצמן אמנם התחייב בשעתו כי ידאג לביטוח סיעודי ממלכתי, אך לא עשה דבר, ואילו הממשלה מונעת קידום הצעות חוק בנושא.

בשנת 1988 הונהגה בישראל גמלת סיעוד, המתבטאת במימון המדינה (באמצעות הביטוח הלאומי) של מטפלות בקשישים סיעודיים שעמדו במבחני זכאות או בשהותם בבתי אבות סיעודיים. הסכום המוקדש לנושא בתקציב המדינה – כ-6 מיליארד שקל בשנה, אינו נותן תשובה הולמת לצרכים. התוצאה: שכר נמוך למטפלות; איהכשרת מטפלות; פיקוח חלקי ביותר על המטפלות ועל בתי האבות הסיעודיים.

במקביל לתקציב הסיעוד, משקיעות משפחות רבות סכומים הגדלים משנה לשנה בביטוח סיעודי, שנועד להבטיח טיפול באיכות גבוהה יותר למבוטחים בהגיעם למצב סיעודי.

נוכח השינויים הדמוגרפיים, הדרישה הדחופה היא – הכללת הביטוח הסיעודי כענף במסגרת ביטוח הבריאות. צעד כזה משמעו שכל תושב בישראל יהיה מבוטח בביטוח סיעודי, וכי הקף התקציב של הענף הזה לא יהיה תלוי בהחלטה שנתית של הממשלה, אלא הוא יגדל כמו ביטוח הבריאות, כלומר בצמוד לגידול בשכר.

אולם בצעד חיוני זה לא די. במקביל נחוצה מדיניות המעדיפה את הטיפול הביתי בקשיש הסיעודי על פני העברתו למוסד סיעודי. הטיפול הביתי הוא אישי יותר, מכבד יותר וגם חסכוני יותר. לפי נתוני הביטוח הלאומי, עלות חודשית של שהות במוסד סיעודי היא 15,000 שקלים, בעוד שעלות העסקתה של מטפלת זרה היא 7,500 שקלים, כלומר מחצית מהסכום.

שימת הדגש בטיפול ביתי תשחרר אפוא תקציב לשיפור איכות הטיפול באמצעות העסקת מספר הולם של עו"סיות כמפקחות על המטפלות; קורסים להכשרת המטפלות; תמיכה קהילתית במשפחות המטפלות.

צעדים בכיוון הזה וכן יישום הוראת המפקחת על הביטוח, כי מינואר 2018 יהיו חייבות חברות הביטוח לאמץ את החלטת הביטוח הלאומי לגבי היות המבוטח סיעודי יתרמו להקלת המצוקה של החולים הסיעודיים ושל משפחותיהם.

הרשימה מתפרסמת בגיליון השבוע של "זו הדרך":

http://maki.org.il/he/wp-content/uploads/2017/10/G38_2017.pdf