מבקר המדינה: השר אריאל העביר באופן שיטתי כספי ציבור למקורביו בימין

נציג המתנחלים בממשלת הימין, שר החקלאות אורי אריאל מהבית היהודי, עשה שימוש בתקציבי תכנית ממשלתית כדי להעביר עשרות מיליוני שקלים לגרעינים תורניים – וזאת בין היתר, במטרה לגרוף רווח פוליטי במחנה שאליו הוא משתייך, כך עולה מדו"ח מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף שפירא, שפורסם אחה"צ (שלישי). בדו"ח החמור, נכתב כי השר אריאל עקף את הדרג המקצועי במשרד הבינוי והשיכון שבראשו עמד, ואפשר העברת כספים שיועדו בעיקרם לסיוע לנגב ולגליל ישירות לגרעינים תורניים שבראשם עומדים מקורביו הפוליטיים בימין המתנחלי, וזאת באמצעות החטיבה להתיישבות.

2017-05-16_211007

השר אריאל ב"מוזיאון להנצחת גוש קטיף" (צילום: ויקיפדיה)

לאור חומרת הממצאים, המבקר העביר את חלקם ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד אביחי מנדלבליט. "מידור הדרג המקצועי של משרדי ממשלה מעבודת המטה לגיבוש הצעות החלטות ממשלה ושילובם החלקי ביישום החלטות אלה, ולצד זה עירוב שתדלנים (לוביסטים) – בעלי עניין ומקורבים פוליטיים של שרי ממשלה בתהליכים אלה, מהווים פגיעה חמורה בסדרי משילות, במינהל תקין ובאינטרס הציבורי הכולל. שר הבינוי דאז אורי אריאל, שהיה לו קשר אישי למקורביו הפוליטיים וליועצו דאז, נושא באחריות לכשלים שהועלו", כתב המבקר.

הדו"ח מתייחס תחילה לאירועים בספטמבר 2013, אז קיבלה הממשלה החלטה הכוללת תכנית אסטרטגית לעידוד וחיזוק ההתיישבות. ההחלטה נועדה לסייע לתושבים המעתיקים את מגוריהם "ממרכז הארץ לגליל ולנגב, וכן לפריפריה החברתית באזורי הארץ האחרים".

לתכנית הוקצו 110 מיליון שקלים – 60 מיליון מתקציב המשרד לפיתוח הנגב והגליל ו-50 מיליון ממשרד הבינוי והשיכון. בפועל, חלק ניכר מהתקציב הועבר לגרעינים תורניים הפועלים ביישובים מבוססים באזור המרכז, כמו הוד השרון, רעננה ושכונת רמת אביב, וזאת על רקע של זיקה פוליטית בין בעלי תפקידים באותם גרעינים ללשכת השר אריאל.

לפי ממצאי דו"ח המבקר, השר אריאל עשה שימוש ביועצים חיצוניים ובחטיבה להתיישבות כדי לעקוף את הדרג המקצועי במשרד הבינוי והשיכון, ולאפשר את העברת הכספים לפי שיקול דעתו. למעשה, כבר בשלבי גיבוש החלטת הממשלה ניתנה למקורביו של אריאל ולאנשים המזוהים עם פעילותם של הגרעינים התורניים, להשפיע על הנוסח הסופי כך שיאפשר העתקת תקציבים מהפריפריה לגרעינים במרכז. 56% מהגרעינים שזכו לסיוע, קובע המבקר, היו כאלה שבעלי זיקה דתיתאידיאולוגית לתנועת האיחוד הלאומי, שהיא חלק מהבית היהודי, בה חבר אריאל.

גם לאחר שכל הכספים שהוקצו לתכנית הועברו לחטיבה להתיישבות – על חשבון אגף שיקום השכונות במשרד הבינוי, הנחשב לגוף מקצועי בתחום מקורביו של השר ובעלי עניין הקשורים לפעילות הגרעינים התורניים נתנו את הטון. לפי ממצאי המבקר, הם ישבו בוועדת השיפוט של חטיבת התיישבות הקובעת למי יועברו כספי הסיוע והשפיעו על החלטותיה. אחד המקורבים לשר אריאל הוא הרב אריאל דורפמן, חבר מרכז מפלגת תקומה ודמות בולטת בפעילות הגרעינים התורניים בתל אביב. מעמדו של הרב דורפמן, ושל מקורבים ובעלי עניין נוספים שפעלו מאחורי הקלעים של יישום תכנית הסיוע הממשלתית, לא הובהר לאנשי הדרגים המקצועיים ולחברי קבינט הדיור. הללו נתפסו כאנשי משרד הבינוי או כנציגים מקצועיים, למרות שבפועל נכחו שם כיועצים חיצוניים לשר אריאל או כנציגים של ארגוני הגג של גרעיני ההתיישבות התורניים.

לפי ממצאי המבקר, הגרעינים התורניים אכן שימשו את הקריירה הפוליטית של אריאל: שמונה ימים לפני הבחירות האחרונות לכנסת ערך השר אריאל כנס חירום בירושלים, ואליו הוזמנו ראשי ומנהלי הגרעינים התורניים שמקבלים תמיכה כספית מהשר. השר אריאל ביקש מהם לצאת לשבוע של "מסירות נפש" ולגייס מצביעים למפלגת הבית היהודי. הסכנה, כך הציג, היא ש"אנחנו נישאר על ספסלי האופוזיציה, על כל המשתמע מכך לגורל הזהות היהודית של מדינת ישראל וכמובן לגורלה של ארץ ישראל ולגורל מוסדות התורה".

בדו"ח פורסמו מספר דוגמאות על פעילותם של אותם גורמים בימין המתנחלי. גרעין תורני הפועל ברמת אביב, ששניים מחברי הוועד שלו היו שותפים בעלי עניין לגיבוש החלטת הממשלה, קיבל מכספי הסיוע הממשלתיים יותר מחצי מיליון שקלים מהחטיבה להתיישבות ו-50 אלף שקלים נוספים ממשרד הבינוי. גרעין נוסף הפועל בתל אביב, שחבר הוועד המנהל שלו הוא מקורב פוליטי לשר אריאל, קיבל מהחטיבה להתיישבות 317 אלף שקלים. מקרה חמור נוסף שמצא המבקר, נוגע לארגון גג לגרעיני התיישבות הפועל בתל אביב שקיבל קרוב ל-70 אלף שקלים מכספי הסיוע. הכספים הועברו לארגון שמייסדיו הם אותם מקורבים פוליטיים לשר אריאל ובעל עניין נוסף, שלא היה זכאי לכך בשל היותו ארגון גג שלא עמד בתנאי הסף של הממשלה, ובשל העובדה שלעמותה לא היה אישור ניהול תקין. אלא שלפי הממצאים שבידי המבקר, עולה כי במטרה לאפשר את מתן הסיוע לעמותה שלא עמדה בתנאי הסף, קיים חנוך אלמסי, מנהל היחידה העירונית בחטיבה להתיישבות ויו"ר ועדת השיפוט של החטיבה – כלומר, האחראי על אישור ביקוש הסיוע – שיחות ופגישה עם בעל העניין המשמש כחבר העמותה, ובמהלכן הנחה אותו כיצד לפעול כדי שבקשת העמותה לסיוע תאושר.

לקריאת הדו"ח המלא: http://www.mevaker.gov.il/he/publication/Articles/Pages/67b.aspx

עוד על גרעינים תורניים בתחקיר של מולד:

http://www.molad.org/images/upload/files/GarinimToraniim.pdf