מאבק נגד הכיבוש ולמען חוקה דמוקרטית במצע של רשימת חד"ש-תע"ל

המצע של הרשימה חד"שתע"ל לבחירות לכנסת פורסם בשבוע שעבר. המצע פורסם בעברית ובערבית ועיקרו: מאבק נגד הכיבוש, נגד חוק האלום ולמען שוויון וחוקה דמוקרטית. להלן כל המצע שיפורסם בגיליון "זו הדרך" הקרוב:

2019-03-25_194820

סיום הכיבוש וכינון שלום צודק

רשימת חד"שתע"ל תיאבק למען שלום צודק באזור המתבסס על החלטות האו"ם: סיום הכיבוש של כל השטחים שנכבשו בשנת 1967, לרבות פירוק כל ההתנחלויות וחומת ההפרדה הגזענית; הסרת המצור מרצועת עזה; שחרור האסירים הפוליטיים הפלסטינים; הקמת מדינה פלסטינית עצמאית ריבונית בגבולות ה-4 ביוני 1967 שבירתה ירושלים המזרחית; הכרה רשמית באחריות הישראלית לנכבה הפלסטינית והעוול שנגרם לעם הערבי הפלסטיני בשנת 1948; ופתרון צודק לסוגית הפליטים הפלסטינים, שמבטיח את זכות השיבה לפי החלטת האו"ם 194.

חד"ש תע"ל מתנגדת ל"עסקת המאה" של ממשל טרמפ וממשלת ההתנחלויות והסיפוח, שנועדה לחסל את השאלה הפלסטינית ולמחוק את זכויותיו הלאומיות של העם הפלסטיני מסדר היום, תוך חרחור מלחמות בשירות האינטרסים האמריקאיים באזור ובעולם. אנו ניאבק לפירוז המזה"ת, לרבות ישראל, מנשק גרעיני וכל נשק להשמדה המונית, כחלק מהמאבק למען עולם נקי מנשק גרעיני.

ביטול חוק הלאום וכינון חוקה דמוקרטית

חד"שתע"ל תיאבק לביטולו של "חוק הלאום" בכל האמצעים הלגיטימיים העומדים לרשותה – פרלמנטרים ועממיים, הן בזירה המקומית והן בזירה הבינלאומית. חוק גזעני זה מעגן בחוק יסוד את מצב האפליה הלאומית ואיהשוויון נגד המיעוט הערביפלסטיני בישראל, הופך את האזרחים הערבים לאזרחים סוג ב' הלכה למעשה ומכונן אפרטהייד רשמי וגלוי בישראל. התשובה ל"חוק הלאום" היא שותפות רחבה של הציבור הערבי וכל הכוחות הדמוקרטיים בחברה הישראלית למען ביטול החוק, לא "לתקן" או "לרכך" אותו.

חד"שתע"ל תתנגד לכל ניסיון לקדם חוקה שאיננה דמוקרטית. חד"שתע"ל תתמוך בחוקה שתגן על זכויות האדם והאזרח היסודיות, על הזכויות החברתיות, על אופייה החילוני של המדינה ועל שוויון אזרחיה לרבות שוויון לאומי ואזרחי לציבור הערביפלסטיני בישראל; שתפעל לביעור הגזענות וכל ביטויי האפליה והאלימות; שתכלול חקיקה ואכיפה של חוקים האוסרים אפליה, הסתה לטרנספר, הסתה גזענית, והסתה על רקע עדתי, אתני, מגדרי; ושתכלול הבטחת שוויון הזדמנויות בעבודה ובכל תחומי החיים – ללא אפליה בשל מין, לאום, שפה, דת, עדה, גיל, מצב משפחתי, מוגבלות פיזית או נפשית או בשל כל סיבה אחרת.

נגד הניצול ולמען העובדים

חד"שתע"ל נאבקת למען זכויות עובדים, למען צדק חברתי וסביבתי, ולמען האינטרסים של המעמדות המוחלשים מול המדיניות הניאוליברלית שהופכת את העניים עניים יותר, ואת העשירים עשירים יותר. ניאבק למען הבטיחות של העובדים במקומות העבודה ולזכותם של העובדים לעבוד וגם לחיות תוך אכיפה מוגברת של חוקי הבטיחות בעבודה. ניאבק נגד העוני והאבטלה, לביטול ההפרטות, למען העלאת שכר המינימום ל-60% לפחות מהשכר הממוצע במשק, ולהבטחת זכויות היסוד לבריאות, חינוך, רווחה ודיור לכל האזרחים.

חד"שתע"ל מחויבת להבטחת חינוך חינם, הלכה למעשה, בכל המסגרות החינוכיותלימודיות, ממעונות היום ועד לאוניברסיטה, ולהגנה על מערכת הבריאות הציבורית כמערכת שוויונית ונגישה. צמצום התקציב הצבאי, הכולל את תקציבי ההתנחלויות ומשטר הכיבוש, הוא תנאי חיוני להגדלת תקציבי הבריאות, החינוך, הרווחה, הדיור, התרבות והגנת הסביבה.

שוויון לנשים בכל התחומים

חד"שתע"ל נאבקת למען שוויון זכויות לנשים בכל תחומי החיים, ונגד כל צורות הדיכוי, הניצול, האפליה והאלימות כלפי נשים במשפחה, בעבודה ובחברה, לרבות רצח נשים. ניאבק ליישום זכויות הנשים לחינוך, לעבודה, לשכר שווה ולהשתתפות פעילה בחיים הפוליטיים, החברתיים והתרבותיים.

נגד פשיזם ולמען הדמוקרטיה

חד"שתע"ל קוראת למגר את כל גילויי הגזענות והפשיזם, ולמען הזכויות הדמוקרטיות של כל האזרחים ומתריעה מפני צמצום מעט המרחב הדמוקרטי שעוד נותר במדינת ישראל; לבטל את תקנות ההגנה (שעת חירום), "חוק המאבק בטרור" וכל חקיקה הפוגעת בזכויות ומגבילה את החירויות; למאבק בלתימתפשר נגד תהליכי הכהניזציה והפשיזציה של השלטון בישראל, אותם מוביל ראש הממשלה נתניהו, ולמען כינון חוקה דמוקרטית המעגנת את ערכי השוויון, הצדק וזכויות האדם, את זכויות היסוד החברתיות ואת החירויות הדמוקרטיות.

מול המתקפה על חופש הביטוי, מול מדיניות של "נאמנות בתרבות", שלילת תקציבים, השתקה וסתימת פיות, ניאבק לתמיכה והעצמה של התרבות והאמנות ללא אפליה או הדרה.