לראשונה מאז ההפרטה: עיצומים במבחני הנהיגה בגלל אסיפות הסברה

כ-140 בוחני נהיגה מחברת "טלדור" באזורים שונים בארץ, קיימו ביום שלישי אסיפות הסברה, בהמשך לסכסוך העבודה שהכריזה ההסתדרות. בשל כך נרשמו שיבושים במערך בחינות הנהיגה המעשיות (טסטים) באזורי השפלה והדרום. עד לפני כשנתיים הועסקו כ-150 בוחני נהיגה בהעסקה ישירה עלידי משרד התחבורה, שהחליט להפריט את ביצוע המבחנים המעשיים. על אף המאבק הממושך של הבוחנים, יצאה ההפרטה לפועל, וחברות "טלדור" ו"מילגרם" נבחרו להפעלת מערך הטסטים.

חברי ועד הפעולה בחברת טלדור וטפסי ההצטרפות להסתדרות בידיהם (צילום: ההסתדרות)

הסכסוך הוכרז בשל טענות ההסתדרות והעובדים כי ההנהלה נוקטת מהלכים חדצדדיים העולים לכדי פגיעה בהליך ההתאגדות. בין העילות לסכסוך עומדת דרישתה של נציגות העובדים להסדיר את ההשלכות שצפויות להשפיע על עתידם התעסוקתי של עובדי החברה, בין היתר, כתוצאה מכוונת ההנהלה לערוך שינויים מבניים. כמו כן, דורשים בהסתדרות ובוועד הפעולה לכונן ב"טלדור" הסכם קיבוצי ראשון שיסדיר את זכויות בוחני הנהיגה.

לפני שבועיים הושלם תהליך ההתאגדות בהסתדרות של עובדי "טלדור", נוכח רצונם להסדיר את ביטחונם התעסוקתי, על רקע השינויים הצפויים בחברה. עלפי ההסתדרות, מאז ההתאגדות פנו מספר פעמים להנהלה בבקשה לפתוח במו"מ קיבוצי אך כל הפניות הושבו ריקם. יתרה מכך, החברה נהגה בהיעדר תום לב קיצוני כשבמקביל להתעלמות מפניות העובדים, אף החלה בהליכי פיטורי עובדים ותיקים וגיוס עובדים חדשים. זאת כאמור, במטרה מכוונת לכרסם בכוחם הארגוני של העובדים ולפגוע בהתאגדות הראשונית.