לקח הבחירות באיגוד העובדים הסוציאליים: להלאים את שירותי הרווחה המופרטים

תוצאות הבחירות לאיגוד העובדים הסוציאליים מפיחות תקווה חדשה עבור שירותי הרווחה בישראל, שלתפקודם המלא והיעיל אחראים אנחנו, העו"סים. דור העובדים הסוציאליים בשירותי הרווחה המופרטים, שהחל לפני כעשור במאבק על צו ההרחבה של ההסכם הקיבוצי, הוא שנבחר כעת להוביל את האיגוד.

צו הרחבה בענייננו נחתם לאחר מאבק ארוך, ובכל זאת קשה ליישמו. הכוונה לצו שנועד להשוות את תנאי העבודה של עובדים סוציאליים מופרטים לאלה של עובדי משרד הרווחה, וכשלעצמו צעד מבורך בכיוון הלאמתם של שירותים אלה.

את שירותי הרווחה החלה המדינה להפריט באמצע שנות ה-80 של המאה הקודמת. כסטודנט במכללת רמת גן בשנות ה-90, אני זוכר את המרצה שדיבר בפאתוס על הפרטת סוכנויות הרווחה בבריטניה בעידן מרגרט תאצ'ר. אך אותן הפרטות תאצ'ריסטיות נחלו כישלון חרוץ והפכו רבים מאזרחי בריטניה לעניים ונזקקים.

גם האיגוד שלנו לדורותיו נושא באחריות להפרטת שירותי הרווחה. יושבי הראש של האיגוד בתקופת ההפרטות העדיפו את "חוות הדעת המקצועיות" וזנחו את הזירה הפוליטית. וחמור מזאת, הם דיכאו כל התארגנות פוליטית באיגוד שיצאה נגד המדיניות הניאוליברלית וכל ניסיון לשלב במאבק מפלגות או מוקדי כוח אחרים.

מנגד התגבש באיגוד, בעמל רב, קוטב פעיל וצעיר, בעל השקפה פוליטית כוללת, לפיה העובדות הסוציאליות מסוגלות להתאגד, למחות ואף להתחבר למוקדי כוח רבים במטרה לשמור על האינטרסים של שירותי הרווחה. הדור החדש של העובדים הסוציאליים סבור כי הלאמת השירותים החברתיים חיונית למקבלי השירות ולעו"סיות ותושג באמצעוןת קואליציה של ארגוני עובדים וארגונים חברתיים.

רוב חברי האיגוד הבהירו בבחירות האחרונות, כי הענקת בונוסים לעובדים סוציאליים כתחליף למשכורת ראויה (רעיון של יושבת הראש היוצאת) מזיקה לעובדים ולמקבלי השירות. את מערכת הרווחה בישראל לא משרת המצב הכופה על עובדים בסוכנויות מופרטות שכר נמוך. שירותי רווחה שהם תולדה של קשרי הוןשלטון מורידים את איכות השירות שמקבלים מבקשי הסיוע. הדרך היחידה לשירותים איכותיים – שירות ציבורי באחריות המדינה. שירות שיהיה נגיש ושקוף לכל אזרח.

הלאמה אינה משימה פשוטה, אך היא בהחלט אפשרית: למענה יש להפסיק מיד הכנסה של עובדי קבלן וחברות כוח אדם לשירותים המופרטים; לשתף את העובדים בניהול שירותי הרווחה; ולהעניק עדיפות במכרזים ליוזמות קואופרטיביות של עובדי רווחה על פני חברות פרטיות ובעלי הון.

סיסמתנו כעת – מהפרטה זוחלת להלאמה גוברת. השאיפה היא לקדם תהליך שבסופו תוחזר האחריות לידיה של המדינהלפני עשור, ואפילו לפני שלוש שנים, לא האמינו בהסתדרות ואפילו בהנהגת האיגוד שייחתם צו הרחבה. ובאותה מידה בדיוק, לפני שבועות ספורים איש לא האמין שענבל חרמוני האדומה תהיה יושבת ראש האיגוד.

אך השטח בוער מתחת לרגלינו, אומר את דברו וימשיך לעשות כן. ביום שאיגוד העובדים הסוציאליים בהנהגתו החדשה ישתף פעולה עם ההסתדרות ועם קואליציה רחבה של ארגוני חברה אזרחית ורווחה – נוכל להגיע למטרה של החזרת האחריות למדינה לכל שירותי הרווחה.

ליאור קיי אבישי

עו"ס ליאור קיי אבישי הוא יו"ר חטיבת השירותים המופרטים באיגוד העובדים הסוציאליים. הרשימה עומדת להתפרסם בגיליון "זו הדרך" הקרוב