לאחר 8 שנות מאבק: נחתם הסכם קיבוצי במועצה הישראלית לצרכנות

לאחר של מאבק של שמונה שנים נחתם, באישור הממונה על השכר באוצר, על הסכם קיבוצי לעובדי המועצה הישראלית לצרכנות. עם אישור ההסכם בוטל סכסוך העבודה שהוכרז על ידי ההסתדרות. בין ההישגים הבולטים בהסכם ניתן למנות העלאת שכר לעובדים בגובה של עד 15%,  מענקים חד פעמיים עבור עמידה בתוכניות עבודה, מהות ההסכם  בקידום עדכוני שכר שלא קרו מזה שנים רבות, ועדכון שכרם של עובדים המשתכרים שכר מינינום. התוספות ניתנו רטרואקטיבית מחודש אפריל 2019  לכ-50 עובדי המועצה.

המועצה הישראלית לצרכנות הוקמה ב-1966 על ידי משרד המסחר והתעשייה. בשנת 1970 הפכה המועצה לחברה בע"מ ש-75% ממניותיה היו בידי הממשלה ו-25% בידי מכון התקנים. כך לפני כעשור נחקק בכנסת "חוק המועצה הישראלית לצרכנות "בו הוגדר לראשונה בחוק מעמדה של המועצה כגוף עצמאי, בלא תלות, שמטרתו לפעול לטובת הצרכן.