לאחר תהליך רצוף משברים: הסכם קיבוצי ראשון בחברת דינמיקה סלולר מקבוצת סלקום

הסכם קיבוצי ראשון נחתם אתמול (ראשון), לאחר תהליך רצוף משברים, בחברת דינמיקה סלולר מקבוצת סלקום. ההסכם מחיל על עובדי החברה את התנאים הכלכליים והארגוניים שנקבעו בהסכם הקיבוצי שנחתם בחברת סלקום בפברואר 2015, עם ההתאמות הנדרשות מאופי פעילותה. ההסכם כולל גם את סעיף השתתפות ברווחים הקובע כי 12.5% מכל רווח תפעולי רבעוני שיעלה על 100 מיליון ש"ח, יחולק שווה בשווה בין העובדים להם וותק של 30 חודשים ומעלה בחברה.

2016-11-28_210022

על פי ההסכם, עובדי דינמיקה יקבלו תוספת שכר ממוצעת בגובה 3% לשנת 2017 ומענק חתימה שגובהו ינוע בין 600 ל-6,000 שקל בהתאם לוותקשכר המינימום בדינמיקה של עובדים בעלי ותק של 12 חודש ומעלה, יהיה גבוה באופן קבוע ב-7% משכר המינימום הכללי במשק, ויעלה בהתאם לפעימות העלאת שכר המינימום שהוסכמו בין ההסתדרות והמדינהבסעיף ההפרשות הפנסיוניות נקבע כי ההפרשות לפנסיה יחושבו כך שהן יחולו גם על כל התמריצים שמקבלים העובדים.

עובדים חדשים יקבלו מעמד של קביעות לאחר שלוש וחצי שנות ותק, והעובדים הקיימים לאחר שלוש שניםההסכם הקיבוצי מסדיר סוגיות שונות הנוגעות לניוד עובדים ומעניק קדימות למועמדים פנימיים בתהליכי איוש משרות. לצד זאת הוא מסדיר מנגנונים שונים בכל הקשור לסיום עבודתם של עובדים בחברה. ההסכם מעלה גם את תעריף יום ההבראה בחברה ל-500 שקל, מעניק לעובדים בעלי ותק מינימלי קצבת ביגוד בסף אלף שקל בשנה, תוספת קייטנות לעובדים עם ילדים בסף אלף ש"ח, ותוספת גני ילדים בסך 200 עד 300 שקל לעובדים עם ילדים עד גיל חמשבנוסף כל עובדת לאחר חופשת הלידה תהיה זכאית להפחתת שעה מיום עבודתה, ללא שינוי בתנאי שכרה, עד הגיעו של הילד לגיל שנה. כל  עובד שצבר ותק של שלוש שנים יהיה זכאי לקבל קרן השתלמות, שההפרשה אליה תעמוד על 7.5% השתתפות מעביד ו-2.5% השתתפות עובד.

עובדי דינמיקה סלולר השלימו את התארגנותם בהסתדרות לפני כחמישה חודשים, ומאז נערך מו"מ אינטנסיבי בין הצדדים לחתימה על הסכם קיבוצי ראשון בחברה .לדינמיקה סלולר, שנרכשה על ידי סלקום לפני כשש שנים, כ-50 סניפים ברחבי הארץ בהם ניתנים שירותי מכירה ותיקונים לטלפונים ניידים, טאבלטים וציוד קצה מתקדם.

יצוין שבחודש מארס האחרון ההסתדרות תבעה 1.3 מיליון שקל מרשת הסלולר דינמיקה בטענה לפגיעה בהתארגנות. בכתב התביעה נכללו עדויות להתערבות של מנהלת ברשת כדי לבטל טפסי הצטרפות של עובדים להסתדרות ובכך למנוע הקמתו של ועד. מרגע שהחלה ההתארגנות החלה גם הנהלת דינמיקה לפעול לסיכולה והפעילה מכבש לחצים על עובדים, בין השאר על ידי שישה מנהלי אזורים שכפופים ישירות למנכ"ל החברה אלי אדדי. מנהלת משאבי האנוש של הרשת הנחתה את אותם מנהלי אזורים להחתים את העובדים על טפסי ביטול ההצטרפות להסתדרות. זאת למרות שאסור למעסיק להתערב בצורה כלשהי בניסיון העובדים להקים ועד. ההסתדרות צירפה לבקשה תכתובת דוא"ל שנשלח ממשרד מנהלת משאבי האנוש אל אותם מנהלים בה נאמר באופן מפורש כי "מצורף טופס ביטול להחתים עובדים שחתמו לוועד".