לאחר שנתיים של סכסוך עבודה: עובדי הבורסה יקבלו בונוסים החל מ-2017

לאחר שנתיים של סכסוך עבודה שהגיעו עד כדי נקיטת צעדים ארגוניים, נחתם הסכם בבורסה לניירות ערך בתלאביב. חברי ועד עובדי הבורסה, הנהלת הבורסה וראשי ההסתדרות חתמו השבוע על הסכם קיבוצי שמסדיר את סוגיית הבונוסים בגין השנים 2017 – 2019. במקביל הבורסה והוועד הסדירו נושא נוסף שבמחלוקת: הליך איוש המשמרות של מפעילי המחשב.

הבורסה לניירות ערך בתלאביב (צילום: הנהלת הבורסה)

על פי ההבנות בין הנהלת הבורסה לבין הוועד וההסתדרות, ישולם לעובדי הבורסה "מענק שנתי חדפעמי עבור השנים 2019-2017, בגובה של משכורת אחת לכל שנה", כאשר בהסתדרות ציינו עוד כי "לבקשת הוועד, ישולמו המענקים לשנים 2017 ו-2018, באופן אחיד ולא דיפרנציאלי".

יחד עם זאת, הצדדים טרם הסכימו על תגמול נוסף לעובדים בגין הנפקת הבורסה ושינוי מבנה הבעלות בה תוך קביעת תנאים קיבוציים לעתיד, כחברה למטרות רווח שמניותיה נסחרות בבורסה. יו"ר ההסתדרות במרחב ת"איפו, גרשון גלמן, שתיווך בין הוועד להנהלת הבורסה בדרך להבנות, מסר בהקשר זה כי "קיימת הבנה ביני לבין מנכ"ל הבורסה, להתחיל במו"מ על הסכם קיבוצי לעשור קדימה, עם רשת ביטחון לעובדי הבורסה ועל נכונות ההנהלה לפעול כך, אני מברך". נציין כי לעובדים בבורסה יש הסכם קיבוצי תקף עד 2022 והכריזו סכסוך עבודה בשאלת התגמול שיקבלו בעת שינוי הבעלות.