לאחר חודשיים: הסתיימה ללא הישגים שביתת מורי המכינה באוניברסיטת חיפה

שביתת מורי האנגלית והעברית במכינה האוניברסיטאית בחיפה הסתיימה השבוע ללא כל הישגים. אחרי כחודשיים של שביתה הודיע ארגון הסגל הזוטר שמייצג את המורים להנהלת האוניברסיטה כי הוא מסיים את השביתה לאלתר למרות שהארגון לא קיבל אף אחת מדרישותיו, שכללו ביטול העסקת מורים לפי שעות, כינון מנגנון שיבטיח בטחון תעסוקתי למורים ומתן הקלה בעומס ההוראה למורים בגיל מבוגר ולמורים שהם הורים.

3

לאחר הודעתו של ארגון הסגל קיבלו המורים השובתים הודעה מראש המכינה פרופ' זהר שגב כי הוראתם בסמסטר א' הסתיימה. "בהמשך להודעת ארגון הסגל הזוטר כי הוחלט לסיים את השביתה ולחזור לעבודה סדירה", נכתב בהודעה, "אנו מבקשים להביא לידיעתך כי בעקבות התמשכות השביתה החליט רקטור האוניברסיטה להעניק לתלמידים ולסטודנטים בקורסים שבו אתה מלמד ציון עובר. לפיכך ההוראה בקורס הגיעה לסיומה ב-31 בדצמבר, ובעקבות כך נפסקה ההוראה שלך ותחודש בסמסטר ב' בהתאם לתוכנית הלימודים של המכינה".

כעת שוקלים בארגון הסגל הזוטר לפנות לבית הדין לעבודה כדי שיורה להנהלת המכינה להחזיר את המורים לעבודה. בהקשר זה יש לציין כי הסמסטר הראשון יסתיים בעוד כשבועיים. החלטת רקטור האוניברסיטה פרופ' גוסטבו מש לתת לסטודנטים שלא למדו אנגלית ועברית הן במכינה והן באוניברסיטה ציון עובר בגלל השביתה רוקנה אותה מתוכן ואילצה את ארגון הסגל לסיים את ההשבתה ללא הישג כלשהו.

יו"ר ועד ארגון הסגל הזוטר יפה בללי מסרה למקומון "כלבו" החיפאי: "מורי המכינה הודיעו להנהלת האוניברסיטה על הפסקת השביתה ועל חזרתם לעבודה סדירה. לאחר שהאוניברסיטה נתנה ציון עובר לסטודנטים בכל הקורסים שבהם שבתו המורים הורה הארגון למורים להפסיק לשבות ולשוב לעבודה. נראה כי האוניברסיטה מסתפקת במתן ציון עובר ולא בהקניית ידע, והיא הודיעה למורים שהעסקתם הסתיימה והיא אינה רוצה שיחזרו ללמד. סטודנטים שביקשו ללמוד ולהשלים את החומר שהפסידו על אף ציון העובר נדחו על ידי האוניברסיטה, וזאת למרות שהסמסטר עדיין לא הסתיים. זו התנהלות מבישה ומצערת של מוסד אקדמי".