ימים לפני הסגירה: המדינה מבקשת לדחות את העתירה של עובדי החינוכית

המדינה מבקשת מבג"ץ לדחות את העתירה של עובדי הטלוויזיה החינוכית להוצאת צו מניעה דחוף נגד סגירת התחנה, הצפויה ביום שלישי בשבוע הקרוב. כך מסר העיתונאי חיים ביאור בעלון המקוון של אגודת העיתונאים בתלאביב. לטענת המדינה, אין עילה לעתירת העובדים, מכיוון שנחתם הסכם קיבוצי המעגן תכניות לפרישה לעובדים השונים "תוך מתן הטבות שאינן נהוגות במקרה של פיטורים בשירות המדינה".

2018-08-11_195846

בעתירה שהגישו בתחילת החודש 140 מעובדי החינוכית, באמצעות עורכי הדין יובל יועז ודורון ברקת, הם מבקשים מבג"ץ שיוציא צו על התנאי המורה למדינה להסביר מדוע לא תפעל כדי לתת פתרון הוגן וראוי לכלל 180 עובדי הטלוויזיה החינוכית, בהתאם לוותק, למעמד, לניסיון, לכישורים ולזכויות שצברו כעובדי מדינה לאורך שנות פעילותה של הטלוויזיה החינוכית. עוד ביקשו העובדים להורות למדינה כי תימנע מלסגור את הטלוויזיה החינוכית ואת העברת נכסיה הגשמיים והרוחניים לגורם אחר, כל עוד לא נחתם הסכם קיבוצי חדש המסדיר את תנאי הפרישה של העובדים.

בתגובה שהגישה בשם המדינה עו"ד מיכל לייסר מהמחלקה למשפט עבודה בפרקליטות המדינה, נטען כי נכון שטענות העובדים בנוגע להסכם על תנאי פרישתם ראוי שיידונו בערכאה אחרת – בית הדין לעבודה, ולא בבג"ץ. "כבר מהטעם הזה ראוי לדחות את העתירה", טוענת המדינה.

המדינה טוענת, בהמשך תשובתה, כי ב-31 ביולי האחרון ההסתדרות חתמה עם המדינה על הסכם קיבוצי המסדיר תכנית פרישה לעובדי הטלוויזיה החינוכית אשר יבחרו לפרוש משירות המדינה. יצוין שהעובדים מתנגדים להסכם שנחתם ללא ידיעתם.

עוד טוענת המדינה כי הבקשה של העובדים למתן צו ביניים למניעת הסגירה של הטלוויזיה החינוכית נעדרת בסיס משפטי משנחתם הסכם קיבוצי בין ההסתדרות לבין המדינה. לטענת המדינה, גם הבקשה של העובדים להקפיא את החקיקה לפיה החינוכית תיסגר ב-15 באוגוסט הקרוב כשבועיים בלבד טרם כניסתה של החקיקה לתוקף, כאשר מועד הכניסה לתוקף נקבע וידוע מזה שנה ושלושה חודשים, לוקה כשלעצמה בשיהוי.