ימים לאחר חתימה על הסכם ראשון: עובדי ההוראה בתכנית קרב יוצאים למאבק

ימים ספורים בלבד לאחר חתימת ההסכם הקיבוצי לעובדי ההוראה בתכנית קרב המופרטת של משרד החיוך, במעמד שר האוצר "החברתי" משה כחלון, הודיע ועד העובדים כי בכוונתו לצאת למאבק. הוועד מוחה נגד תנאי המכרז לתכנית שפרסם משרד החינוך. העילה: ההסכם צפוי להביא לפיטורים המוניים של מדריכים. המכרז פורסם כבר לפני כשבועיים, ונציגי משרד החינוך נעדרו מהחתימה על ההסכם הקיבוצי. על כך מסר היום (שלישי) באתר ההסתדרותי "דבר ראשון".

2019-01-29_210526

הפגנה למען חתימה על הסכם קיבוצי בתכנית קרב (צילום: התאגדות עובדי קרב)

 

"בעוד אנו חוגגים את השגת ההסכם הקיבוצי, אנו נאלצים לעדכן אתכם במקביל בנוגע להתפתחויות חמורות מאוד: לפני כשבועיים פרסם משרד החינוך את המכרז החדש לניהול והפעלת תכנית קרב בחמש השנים הבאות" נכתב במנשר ששלח הוועד לעובדים. לדבריו במידה שכתב המכרז יתממש המשמעויות בפועל יהיו פיטורים וצמצומי משרות המוניים, פגיעה בביטחונם התעסוקתי של העובדים ואף פגיעה בעבודה המאורגנת בתכנית. "אם המכרז יצא לפועל יפגעו באופן אנוש המהות, המקצועיות והערכים על פיהם אנו פועלים שנים כאנשי חינוך מקצועיים בתכנית קרב. חייבים לעצור את המכרז!".

הוועד מפרט בהמשך ומציין כי המכרז כולל ביטול חד צדדי של השתתפות המדינה בעלויות חלק מפעילות התכנית בחלק מהרשויות המקומיות, וקובע באופן חד צדדי הגבלה תקרה להקיף המשרות בתכנית. צעדים אלה לדברי ועד העובדים צפויים להביא לפיטורי מאות עובדים לצד הוצאתם של מאות עובדים נוספים מההסכם הקיבוצי. עוד טוענים בוועד כי המכרז קובע גם מנגנון דרקוני, השולל מרכזי התכנית את היכולת להגן על מדריכים מפני החלטות שרירותיות של הלקוחות ומפיטורין. כמו כן נטען כי המכרז מורה בלא היוועצות ובלא בחינה מקצועית של הנושא שלא לפצל גנים לקבוצות לחוגי התכנית – החלטה שמשמעותה אף היא פיטורים של מדריכי גנים רבים בתכנית לצד פגיעה באיכות המקצועית והפדגוגית. עוד נטען כי המכרז מבקש לפצל את יחידת המיקוח של עובדי התכנית כיום תוך הוצאת עובדי התשתית להעסקה קבלנית – צעד הפוגע בעשרות עובדי התשתית ואשר יביא למעשה לפיטוריהם, וכזה המאיים על התאגדות העובדים.

הסכם הקיבוצי הראשון לעובדי קרב נחתם ביום רביעי שעבר בין ההסתדרות, ועד העובדים והחברה למתנ"סים שהיא כיום הזכיין המפעיל את הפרויקט, ומעגן למעשה את הסכמות על פיהן עובדי קרב יועסקו באופן רציף 12 חודשים בשנה ותנאיהם הסוציאליים יושוו לאלו של עובדי המדינה. כמו עובדי תכניות מפורטות רבות אחרות עבור משרדי הממשלה, עובדי התכנית נפגעים מכך שאחת לכמה שנים היא נדרשת לצאת למכרז, והם נאלצים להחליף מעסיק. התנהלות זו מקשה על צבירת וותק, מערערת את מערכי כוח האדם, ועשויה לגרום לאבדן ידע הנצבר בתכנית ולפגיעה באזרחים הנהנים משירותיה. שיטת המכרז פוגעת גם חדשות לבקרים בזכות ההתאגדות של עובדים כשהמשרדים מפצלים שירותים בין מספר ספקי שירות ועוד. בעוד החברה למתנ"סים היא חברה ממשלתית שתכליתה לספק שירותי חינוך בלתי פורמלי – בעבר הופעלה התכנית באמצעות חברת הקבלן המסחרית 'מרמנת' – העסקה קבלנית לכל דבר ועניין.