יותר מ-160 מורים לאזרחות חתמו על עצומה נגד בליץ החקיקה של הימין

יותר מ-160 מורים לאזרחות חתמו על עצומה נגד בליץ החקיקה האנטידמוקרטית של הימין. על כך פורסם הבוקר ב"כלכליסט". בעצומה נאמר "אנו החתומים מטה מזדעזעים מהתהליך המסוכן שמתקיים בימים אלו", כותבים המורים. לדבריהם, "נטילת סמכותו של בג"צ ליתן ביקורת שיפוטית על החלטות הכנסת והממשלה מבלי להעניק חלופה אפקטיבית להגבלת השלטון במקרים בהם חרג מסמכויותיו או פעל בחוסר סבירות קיצוני, שקולה לפגיעה מהותית בעיקרון הגבלת השלטון". הם מבהירים ש"היעדר הצגת חלופה תיצור מציאות בה רשות אחת נהפכת לכל יכולה וללא כל יכולת של בקרה נקודתית על החלטותיה. מציאות כזו אינה קיימת כמעט באף משטר דמוקרטי".

2019-05-26_201826

עוד הם כותבים ש"חמורה יותר לדעתנו היא הבהילות הפזיזה של שינוי חוקתי זה. דיון לגיטימי בנוגע לסמכות בית המשפט להתערב בהחלטות הממשלה והכנסת צריך להתקיים בלי צל צלו של חשד במניע לשינוי. כל חשד כזה יערער את אמון האזרחים ברשויות המדינה". הם מבקשים ש"תהליך עיצוב מערכות השלטון וסמכויות הרשויות יעשה באופן מושכל תוך דיון ציבורי ופרלמנטרי משמעותי ולא באופן פזיז של חקיקת בזק".

החותמים מסבירים ש"כמורות ומורים לאזרחות המהווים את השורה הראשונה של הנחלת ערכים דמוקרטים, לא ייתכן שדווקא בתקופה סוערת זו נשאר דוממים. לשם כך מנוסח להלן מכתב המביע באופן הממלכתי, המכבד ובהתאם לשליחותנו כמורות ומורים לאזרחות את עמדתנו". זאת לדבריהם, "לא בעצם שאלת השינוי החוקתי אלא באופן שזו נעשית. אנו מצביעים פה על הסכנות העולות מתהליך פזיז וללא הצעת חלופה אפקטיבית לאיזון בין עקרונות הדמוקרטיה".

יו"ר ארגון המורים העל יסודיים רן ארז התייחס לעצומה ולהצעה לקיים שביתה נגד המתקפה האנטידמוקרטי והבהיר ש"אם מורים ישבתו נגד החלטות הממשלה בלי סכסוך עבודה, אין להם הגנה". הוא מבהיר שהארגון לא יצטרף לשביתה "כיוון שאנחנו גוף א־פוליטי ואנחנו לא נכנסים למחלוקות פוליטית ומפלגתיות". ארז, בדומה לראשי ההסתדרות, התעלם בתשובתו ליוזמת החקיקה של הליכוד נגד ארגוני עובדים.