ח"כ חנין בעקבות דו"ח מבקר המדינה: הממשלה מקשה על מיצוי זכויות ניצולי השואה

יו"ר שותף של השדולה למען ניצולי השואה בכנסת, ח"כ דב חנין (חד"ש – הרשימה המשותפת) התייחס אמש (רביעי) לדו"ח החמור שפרסם מבקר המדינה על טיפול המדינה בניצולי השואה. ח"כ חנין אמר כי "זהו דו"ח כואב ומרגיז. הוא כואב כיוון שלמרות השינויים הרבים שנעשו בכדי להקל על מצוקתם של ניצולי השואה, רבים מהם עדיין אינם מצליחים לממש את זכויותיהם באופן אמיתי. והוא מרגיז כיוון שהמדינה לא עושה את מה שדרוש כדי לפשט את החוקים, ההוראות והנהלים שמסדירים את הזכאות שלהם. הממשלה מקשה על מיצוי הזכויות".

ח"כ חנין הוסיף: "המשימה המרכזית שבה נתמקד השנה תהיה מאבק באבחנות ההיסטוריות והמיותרות שמפלות בין סוגים שונים של ניצולים ויוצרות מציאות קשה להבנה וקשה למי שמבקש לממש את זכויותיו ברוח הזו אנחנו נמקד מאמץ רב בהעברת חקיקה שתתגבר על האפליה לרעה של הניצולים שהגיעו לארץ אחרי אוקטובר 1953".

2017-04-20_213850

ח"כ חנין בהפגנה למען זכויות ניצולי השואה שנערכה באפריל אשתקד במרכז תלאביב (צילום: אביב לניצולי השואה)

דו"ח מבקר המדינה בנושא סיוע המדינה לניצולי שואה שהמתפרסם אתמול, מותח ביקורת על המשרדים הממשלתיים האחראיים למצבם העגום. עיקר הביקורת בדו"ח מתמקדת בניצול חלקי בלבד של תקציבים שהוקצו לטובת הניצולות והניצולים, חוסר נגישות של הניצולים לזכויותיהם ולכך שיש ניצולי שואה שחיים בעוני.

המבקר התייחס גם למשמעות של מצבם של ניצולי השואה ביחס לחברה הישראלית בעתיד: "יחסה של המדינה לניצולי השואה בערוב ימיהם עשוי להשפיע על זיכרון השואה לדורות הבאים ולשמש כמקרה בוחן ליחסה אל כלל אוכלוסיית הקשישים בישראל. הזמן הולך ואוזל, ואין שהות בידה של המדינה לבצע מקצה שיפורים ועל כן על הממשלה להוסיף לחתור לפתרון מצוקותיהם הקיומיות של כלל הקשישים הנזקקים במדינה וניצולי השואה בהם. הניצולים, אשר חוו את מאורעות השואה, זכאים לחיות את שארית חייהם בכבוד ולקבל את ההכרה שהם ראויים לה".

מהדו"ח עולה כי גילם הממוצע של ניצולות וניצולי השואה בישראל הוא כ-85, ומדי חודש נפטרים כ-1,000 מהם. נכון לינואר 2017 חיים בישראל כ-158,000 אזרחים הזכאים לזכויות ולהטבות בשל היותם נרדפים במהלך השואה, וכ-56,000 אזרחים נוספים שהוכרו כנפגעי התנכלויות אנטישמיות וגזעניות של הנאצים, הפשיסטים ועוזריהם בתקופת המלחמה.

אחד הליקויים המרכזיים העולים מהדוח הוא היעדר גורם מתכלל, על אף קיומה של רשות לזכויות ניצולי השואה, לגבי הסיוע הכולל אשר משרדי הממשלה וגורמים חוץממשלתיים נותנים לניצולים. במצב זה בו אין תכלול והיעדר תיאום, נוצר חלל במענה לצורכי הניצולים בחלק מתחומי חייהם. מצידו השנה של המטבע ניכרת כפילות במתן שירותים, היעדר תיעדוף וחוסר יעילות בהקצאת משאבים.

ליקוי נוסף אותו מדגיש המבקר בדוח, הוא חוסר מיצוי של 60 מיליון השקלים אותם הממשלה הקצתה בשנים 2015-2014, כחלק מהקמת תשתיות חברתיות לטובת ניצולי השואה. הממשלה הקצתה כסף לעניין, אך מכיוון שמשרד הרווחה לא השלים גיבוש תכנית להרחבת היקף שירותי רווחה וחברה לניצולים, לא נוצל הסכום. בשנת 2016 ניצל המשרד רק כ-4.3 מיליון שקל מתקציב של 40 מיליון שקל. על פי דוח המבקר, בשל איניצול התקציב נבצרו מניצולים שירותים שיכלו לשפר את רווחתם, לרבות ארוחות חמות, טיפולי בריאות, לחצני מצוקה, ובעיקר פעילות חברתית שהייתה יכולה להפיג – ולו במעט – את תחושת הבדידות, שהיא קושי מרכזי לרבים מהניצולים. שיעור הניצול של כספי התמיכות מטעם המשרד לשוויון חברתי בתחום הנצחת זיכרון השואה הסתכם בשנת 2014 ב-50% בלבד, ובשנת 2015 ב-23% בלבד.

מנתונים של הרשות לזכויות ניצולי השואה עולה כי למעלה מ-56,000 מכלל הניצולים הזכאים למענק שנתי מכוח סעיף 4 לחוק ההטבות מקבלים גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה מביטוח לאומי.

ליקוי נוסף הוא חוסר הנגשה ובהירות של מה הם ההסדרים החוקיים החלים על הניצולים. לדברי המבקר, מדובר בחקיקה שמשתנה מפעם לפעם ועשויה טלאי על טלאי. חלק מהניצולים אינם בקיאים באפשרויות חיפוש המידע באינטרנט ואף לא שולט בשפה העברית, ובכך מתקשה בהבנת הזכויות שהוא זכאי להן.

המבקר התייחס באופן ממוקד למצבם של ניצולים שעלו ארצה בשנות התשעים מבריה"מ לשעבר, אשר לרובם אין פנסיה או בסיס כלכלי אחר, למעט קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי. קולה של אוכלוסייה זו, ששיעורה כרבע מכלל אוכלוסיית ניצולי השואה, אינו נשמע. בלית ברירה הם מסתגלים למצבם ומסתפקים בחיי צנע ומוותרים על מילוי צרכיהם הבסיסיים. המבקר מתייחס לכך שבמועד סיום הביקורת, שרת המשפטים שקד, עדיין לא קבעה כללים לעניין המשך הסיוע לניצולי שואה הנזקקים לכך, הממומן באמצעות נכסים שלא נמצא להם יורש, על אף שבסוף שנת 2017 צפויה להסתיים פעילותה של החברה להשבת רכוש.

המבקר הדגיש עם הזדקנות אוכלוסיית הניצולים, כושר הניידות שלהם נפגע, וחלק מבתי הניצולים אינם מותאמים לכך. סביר כי הצורך בהתאמה פיזית של סביבת המגורים של הניצולים לצורכיהם רק ילך ויגבר. לרשות אין מידע מקיף ומלא על מאפייני מגוריהם של הניצולים, ונבצר ממנה לדעת אם הניצולים ממתינים לדיור ציבורי. ההנחה בארנונה הניתנת לניצולי שואה על פי מבחן ההכנסה, נמוכה מזו הניתנת לכלל הקשישים מקבלי הבטחת הכנסה.

יצוין שתחת הכותרת "נותנים יד לניצולי השואה", ייערכו עצרת והפגנה למען זכויות ניצולי השואה ביום ראשון הקרוב, 23 באפריל, בשעה 17:00 בכיכר שליד תיאטרון הבימה במרכז תלאביב.