חד"ש בעיריית חיפה דורשת לממש את תכנית ההתחדשות העירונית של חליסה

לפני כמעט שני עשורים הפקידה עיריית חיפה תוכנית להתחדשות של שכונת חליסה, אך מאז לא נרשמה כל התקדמות בעניין. כעת, בשאילתה שהגיש לראש העיר עינת קליש רותם, מבקש יו"ר סיעת חד"ש במועצת העיר רג'א זעאתרה לדעת אם תושבי השכונה יזכו לתוכנית שתהלום את צורכיהם ואת שאיפותיהם.

שכונת חליסה בחיפה (צילום: ויקימדיה)

"בשנת 2001 הפקידו עיריית חיפה ומשרד הבינוי והשיכון תוכנית לשיקום חליסה", כתב זעאתרה, "התוכנית עוררה את התנגדותם של רבים מתושבי השכונה אשר הגישו התנגדויות בוועדה המחוזית, שהחליטה כי על העירייה לערוך תיקונים שונים בתשריט התוכנית ולהפקידה מחדשהעירייה הודיעה כי הפקדת התוכנית מחדש תהיה לאחר תהליך של שיתוף הציבור בתכנון, וביקשה מהתושבים להכין מסמך מדיניות אשר מציג את רצונותיהם ואת צורכיהם כבסיס לתכנון השכונה".

לדברי זעאתרה "מסמך זה גובש ביוזמת התושבים ביחד עם ארגוני חברה אזרחית והוגש לעירייה בספטמבר 2005, תוך הדגשת הצורך בפיתוח המגורים ובהתאמתם לתושבים, לרבות הכשרת בנייה קיימת; מתן אפשרות לשוכרים מוגנים לרכוש את בתיהם מעמידר; הוספת שטחים פתוחים ושטחים למבני ציבור, לרבות גני משחקים ומגרשי ספורט; שיקום והשמשת צירי המדרגות כדי שישמשו מערך תנועתי של הולכי רגל; בניית בית ספר תיכון כהמשך לבית הספר עבד אלרחמן אלחאג'; חיזוק המסגרות הקהילתיות לבני נוער, נשים וקשישים; והכנת תוכנית לפיתוח מסחריתיירותי באזור ואדי רושמייה כחלק מפיתוח תיירותי של הוואדי".