זעם בקרב עובדי הנמל: ההנהלה מפרה הסכמים על תנאי עבודה ושכר

זעם בקרב עובדי נמל אשדוד כי ההנהלה מפרה הסכמים קיבוצים חתומים וכתוצאה מכך החליטו לנקוט בצעדים ארגוניים. הסוגיה נידונה בבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע בימים האחרונים בעקבות עתירת ההנהלה נגד העובדים. בית הדין קבע בצו זמני כי העובדים ישובו לעבודה סדירה עד לדיון בעניין, תוך ביקורת קשה על התנהלות ההנהלה.

נמל אשדוד (צילום: נמלי ישראל)

בלב המחלוקת עומד הסכם שכר חדש שאינו מיושם מכיוון שלא זכה לאישור דירקטוריון החברה, וטענות העובדים להפרת סיכומים סביב תנאי העבודה והתשלום עם כניסתו של מנוף חדש לנמל. עקב הפרת הסיכומים מצד ההנהלה, הם חזרו לעבוד באופן בו היה נהוג בטרם הסיכומיםמה שיצר שיבושים בעבודת הנמל. כאמור, בחמישי האחרון פנתה הנהלת הנמל לבית הדין לעבודה בדרישה לצו מניעה שיכפה על העובדים חזרה לעבודה סדירה.

בית הדין הורה לעובדים בצו ארעי לשוב לעבודה סדירה, במתכונת העבודה שנהוגה הייתה לאחרונה בחברה, עד לקיום דיון במעמד שני הצדדים במטרה לצמצם את הנזק הנגרם לנמל ולציבור. בהחלטתה כתבה השופטת יעל אנגלברג כי על פניו נמסרה להנהלת נמל אשדוד הודעה על כוונת וועדי סקטור המנהל וסקטור מנהלי העבודה לחזור להסדר עבודה קודם שהיה נהוג בנמל, על רקע העובדה שהצדדים ליחסי העבודה "לא הגיעו להסכמות במסגרת סכסוך קיים".

השופטת הבהירה כי בתנאים אלה "ספק אם היה מקום ליתן סעד ארעי", אך בכל זאת הוציאה את הצו הזמני מתוך שיקולי מאזן הנוחותכלומר, מניעת פגיעה בציבור. השופטת גם נמנעה מלקבוע שמדובר בעיצומים, ובהחלטה כינתה את המהלך שנקטו העובדים "עיצומים/שיבושים/שינויים בהסדרי העבודה". הנהלת הנמל ערערה על ההחלטה לבית הדין הארצי לעבודה, בדרישה להוציא צו מניעה מלא.