זכויות, שוויון ושלום בין העמים: פורסם המצע של הרשימה המשותפת

הרשימה המשותפת פרסמה השבוע את מצע הבחירות שלה לכנסת ה-22, בצירוף תכנית עבודה פרלמנטרית. המצע פורסם בעברית ובערבית בשבוע שעבר באתרי האינטרנט של הרשימה, ברשתות החברתיות ובעלונים מודפסים.

המצע הפוליטי מחולק לארבעה ראשי פרקים: שלום בין העמים וזכויות העמים, שוויון בסיסי וזכויות קיבוציות, נגד הפשיזם ולמען הדמוקרטיה וצדק חברתיקהילתיסביבתי. בהמשך מפורטת תכנית העבודה הפרלמנטרית של הרשימה.

תחת הפרק הראשון, 'שלום בין העמים וזכויות העמים', נכתב: "הרשימה המשותפת שואפת לשים קץ לכיבוש כל השטחים הפלסטיניים, הסוריים והלבנוניים שנכבשו בשנת 1967, לפרק את כל ההתנחלויות ואת גדר ההפרדה הגזענית, לשחרר את כל האסירים הפוליטיים, להקים מדינה פלסטינית עצמאית שבירתה ירושלים המזרחית, להשיג פתרון צודק לבעיית הפליטים אשר יבטיח את זכות השיבה בהתאם להחלטה 194, ולשלום צודק המסתמך על הסכמה בינלאומית".

עוד נכתב כי "הרשימה מדגישה את התנגדותה להתערבות זרה וקולוניאליסטית בענייני האזור והעולם, התנגדותה למדיניות הפרד ומשול, לזריעת מחלוקות אתניות, עדתיות וכיתתיות, ולפיצול ולחלוקת ארצות המולדת והעמים. היא מביעה תמיכה בזכות העמים לעצמאות, חירות, צדק ודמוקרטיה. הרשימה דורשת לפרז את המזרח התיכון מנשק גרעיני ומכל כלי הנשק להשמדה המונית, ובראש ובראשונה קוראת לפירוז ישראל, בעלת ארסנל הנשק הגרעיני הגדול והמסוכן ביותר באזור, וזאת כחלק מהמאבק למען עולם חופשי מנשק להשמדה המונית".

תחת הפרק הבא, 'שוויון בסיסי וזכויות קיבוציות', נכתב כי "הרשימה מדגישה שהפלסטינים בישראל הם תושבי הארץ הילידיים, ומעובדה זו נובעות זכויותיהם הקיבוציות והאישיות ומוגדרים יחסיהם עם המדינה. הרשימה המשותפת דורשת להכיר בהם כמיעוט לאומי בעל זכויות קיבוציות, בזכותם לנהל בעצמם את ענייניהם התרבותיים, החינוכיים והדתיים, בהיותם חלק בלתי נפרד מן העם הפלסטיני והאומה הערבית, מבחינת השתייכותם הלאומית והתרבותית.

"הרשימה המשותפת תפעל להבטחת שוויון לאומי ואזרחי בכל התחומים, ותאבק נגד מדיניות האפליה והדיכוי הלאומי, ולמען אימוץ עקרונות שוויון ההזדמנויות והשוויון הבסיסי, הצדק המתקן והחלוקה הצודקת. הרשימה תיאבק נגד הפקעת קרקעות, נגד הריסת בתים ולמען הכרה בכל הכפרים הבלתי מוכרים, ובראשם כפרי הנגב. היא תפעל להכשלת תוכניות הגירוש והעקירה – בכל שמותיהם השונים.

"כמו כן, היא תפעל למען הרחבת תוכניות המתאר לערים ולכפרים הערביים, ולמען אספקת אדמות לבנייה ולאזורי תעשייה ומקומות עבודה בתוכם. הרשימה המשותפת שואפת להכרה בזכויות הפליטים בתוך מולדתם, ובמיוחד בזכותם להחזרת כפריהם ואדמותיהם שהופקעו והשיבה אליהם".

עוד נכתב: "הרשימה המשותפת תיאבק למען השמירה על ההקדשים (הווקף), המקומות הקדושים האסלאמיים והנוצריים, ומדגישה כי הם רכוש בעליהם, שהם תושבי הארץ הילידיים. הרשימה תפעל לביטול החוקים ותוכניות הגיוס לצבא ולשרות הלאומי של הציבור הערבי. כמו כן, תפעל הרשימה לכבד את ערכי הפלורליזם והסובלנות, ותתנגד לנגעי האלימות, הפשיעה ואנרכיית הנשק. הרשימה המשותפת תפעל למען תמיכה ופיתוח התרבות והאמנות ללא אפליה או הדרה, והיא מדגישה את הצורך לשמור על מעמדה של השפה הערבית כשפה רשמית, על הזכות לעצמאות תרבותית, לעידוד יוזמות שמטרתן לפתח את התרבות הערבית ולזקק את זהותה תוך שמירה על עצמאותה. היא תפעל בכנסת ובשטח כדי לדחוף את הממשלה והמשרדים הנוגעים בדבר לשאת באחריותם ולממן את הפעילות התרבותית הערבית בצורה ההולמת את שיעורם בכלל האוכלוסייה".

בסעיף הבא, 'נגד הפשיזם ולמען הדמוקרטיה', מבטיחה הרשימה "להיאבק נגד הפשיזם על כל גילוייו, למען אימוץ עיקרון האזרחות השוויונית וכיבוד הזכויות הדמוקרטיות". עוד נכתב כי "הרשימה המשותפת תפעל לביטול חוקי החירום, 'חוק הלאום' וכל החוקים המערערים על הזכויות ומגבילים את החירויות האזרחיות. הרשימה תפעל לחוקק חוקה דמוקרטית שתאמץ את עקרונות הצדק, השוויון וזכויות האדם ושתגן על הזכויות הקיבוציות והחירויות הדמוקרטיות הבסיסיות".

בסעיף האחרון, 'צדק חברתיקהילתיסביבתי', נכתב כי "הרשימה המשותפת תפעל למען צדק חברתי, להגנה על זכויות העובדים והשכבות המדוכאות, לשמירה על הסביבה ולהבטחת הזכויות החברתיות והכלכליות של כל האזרחים. הרשימה תיאבק נגד העוני והאבטלה בחברה הערבית, תפעל להעלאת שכר המינימום, להעלאת קצבאות הילדים, להעלאת קצבאות הזקנה וקצבאות בעלי הצרכים המיוחדים, כמו גם להבטחת הזכויות לבריאות, להשכלה, לעבודה ולרווחה לכלל".

כמו כן, הרשימה התחייבה לפעול למען "זכות הנשים לשוויון הזדמנויות, לעבודה, להשכלה ולשותפות מדינית וחברתית". הרשימה מחויבת גם למאבק נגד "כל צורות הדיכוי, הניצול, האפליה והאלימות, ובכלל זה פשעי רציחת הנשים להם חשופות הנשים במשפחה, בעבודה או בכל מקום אחר".

נוסף לכך, הוסיפה לראשונה הרשימה המשותפת סעיף המתייחס לסוגיות משבר האקלים. כך נכתב: "הרשימה מחויבת לקדם את המאבקים הסביבתיים, להציב סטנדרטים ברורים להפחתת הזיהום והשימוש באנרגיה מזהמת, לקדם חקיקה שתהדק את פיקוח המדינה על הסביבה ותפחית את זיהום האוויר, המים והחופים. הרשימה מחויבת לתמוך במעבר לאנרגיה מתחדשת בתעשייה ובכלכלה".

באתר הרשימה המשותפת נמצאת גם תכנית העבודה הפרלמנטרית, שמרחיבה על סעיפים אלה ומוסיפה עליהם צעדים אופרטיביים וקונקרטיים. לקריאה: www.jointlist.org.il/sub.

המאמר עומד להתפרסם בגיליון "זו הדרך" הקרוב