'זו הדרך' היומי בקרוב על המסך: ישיבת המערכת המורחבת

ההכנות למהדורה היומית המקוונת של "זו הדרך" בעיצומן, והיא תהיה נגישה לקוראים בתחילת אוגוסט. לקראת השקת המהדורה היומית תקיים המערכת ישיבה פתוחה בהשתתפות כל הרוצה לקחת חלק בכתיבה, בעריכה ואף בצילום בפורמט החדש וכן במהדורה השבועית המודפסת שתוסיף להופיע.

יצוין שבעקבות המגבלות שהטילה הממשלה, הפגישה תתקיים באמצעות אפליקציית "זום" מחר (רביעי) בשעה 19:00.

המעוניינים להשתתף בישיבה מוזמנים לפנות לדוא"ל: zohaderekh@gmail.com

לגיליון "זו הדרך" האחרון:

http://maki.org.il/he/wp-content/uploads/2020/07/G28_2020.pdf