ועד עובדי רשות שדות התעופה הודיע כי ביום ראשון ייערכו אספות הסברה

ועד עובדי רשות שדות התעופה (רש"ת) הודיע כי ביום ראשון הקרוב ייתכנו שיבושים בלוח הטיסות ועיכובים עקב אספות הסברה, שהוועד תקיים במחאה על פגיעה בעובדי קבלן והפרה של ההסכם הקיבוצי.

2018-11-09_172500

אחד ההישגים אליהם הגיעו במסגרת ההסכמים שנחתמו בין הוועד לבין רשות שדות התעופה והאוצר הוא צמצום מספרם של עובדי הקבלן, ובכל שנה ייקלטו עובדים בהעסקה ישירה. מוועד עובדי רש"ת נמסר שהאוצר לא עומד בהתחייבויותיו.

פנחס עידן, יו"ר ועד עובדי רשות שדות התעופה, אמר לוואלה כי "ביום ראשון יהיו אספות הסברה, ומטרתן להסביר לעובדים מדוע ההנהלה לא עומדת בהסכמים חתומים באישור כל הגורמים לרבות משרד האוצר. בהסכם נקבע עם האוצר כי כל שנה ייקלטו עובדי קבלן להעסקה ישירה, ובפועל כלום לא קרה. הגיעו מים עד נפש". "ההנהלה לא מכבדת את ההסכמים ולכן אנחנו נעשה אספות הסברה במהלך היום במשמרת בוקר, צהריים וערב. אנחנו נמשיך עם זה עד שמישהו יתעשת", הוסיף.