ועד עובדי נייר חדרה פנה לבית הדין לעבודה נגד הפיטורים

ועד עובדי נייר חדרה פנה לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה בבקשה דחופה להקפאת הליכי הפיטורים של כ-100 עובדים שאינם קבועים, אשר זומנו לשימוע לפני פיטוריהם ביום א' הקרוב. זאת, באופן חדצדדי, פתאומי, בלתי צפוי וחסר תוםלב, וכאמצעי לחץ על נציגות העובדים, במסגרת רצונה של ההנהלה לכפות רהארגון במפעל ללא הסכמת ועד העובדים וההסתדרות. לדברי הוועד, טרם נוהל משאומתן של ממש לחתימה על הסכם קיבוצי מיוחד להבראת המפעל, והתנהלות ההנהלה הינה תוך הפרת הדין והסכמים מחייבים ותוך פגיעה ביחסי העבודה הקיבוציים במקום העבודה ופגיעה בזכות ההתארגנות.

2013-11-08_151205

בבקשה נאמר כי אימתן הסעד הזמני המבוקש יגרום לפגיעה קשה במערך יחסי העבודה הקיבוציים בחברה, ובנוסף עלול להיווצר מצב בלתי הפיך לפיו יעמדו העובדים בפני שימוע שלא כדין. הוועד מדגיש כי כל רצונו הוא לשמור על המצב הקיים בניגוד לכוונת ההנהלה לשנותו שלא כדין. לטענת הוועד, באמצעות עו"ד ורד וייץ, מכתבי הזימון לשימוע הוצאו תוך כדי שנציגות העובדים עומדת על קיומו של משאומתן ללא תנאים מוקדמים וללא קביעת עובדות מוגמרות בעניינים שהם בלב המחלוקת, באופן חדצדדי עלידי ההנהלה. הוצאת המכתבים, טוען הוועד, אף מהווה הפרה של הליך יישוב חילוקי הדעות הקבוע בהסכם הקיבוצי המיוחד, ואת חובת ההימנעות מפעולה לפני או תוך כדי ההליך.