ועדי ההורים הצטרפו לקריאת ח"כ ג'בארין ודרושים הקמת ועדת חקירה לחינוך הערבי

ועד ההורים הארצי בחברה הערבית דורש להקים ועדת חקירה עצמאית, שיהיו חברים בה שופטים בדימוס, בעקבות תוצאות מבחני פיז"ה. כך הם הצטרפו לקריאתו של ח"כ יוסף ג'בארין (חד"ש הרשימה המשותפת) בשבוע שעבר. עוד סוכם בתום כנס חירום שאם לא יתבצעו צעדים מידיים לשיפור מערכת החינוך הערבית יתקיימו צעדי מחאה, עד להשבתת בתי הספר.

ח"כ ג'בארין אמר בשבוע שעבר ש"התעצמות הפערים בין תלמידים יהודים לתלמידים ערבים היא תוצאה של אפליה גזענית בת עשרות שנים, ושל ממשלה שמזניחה את האזרחים הערבים גם בתחום החינוך. הפער הממוצע במבחני פיזה, לפי עורכי המחקר, מעיד על פער של כ-4 שנות לימוד בין יהודים לערבים. לשר החינוך רפי פרץ, וגם לקודמו בתפקיד נפתלי בנט, אכפת בעיקר ממפעל ההתנחלות, אבל לא מאי השוויון בחינוך". עוד אמר כי "במשרד החינוך הביעו 'הפתעה' מהציונים, אך מי שמכיר את המצב החמור ואת עומק האפליה, לא יכול להיות מופתע. אנו דורשים הקמת ועדת חקירה ממלכתית באופן מידי כדי לחשוף את ממדי אי השוויון בחינוך ולצמצם את הפער הבלתי נסבל בין התלמיד היהודי לתלמיד הערבי".

יצוין שהפערים הגבוהים בין דוברי עברית לדוברי ערבית במבחני הפיז"ה שפורסמו בשבוע שעבר, היו בכל התחומים. כך, למשל, במתמטיקה: דוברי עברית קיבלו 490 נקודות, בעוד שבקרב דוברי ערבית חלה ירידה של 12 נקודות – ל־379. בקריאה: דוברי עברית קיבלו 506 נקודות, בעוד שבקרב דוברי ערבית חלה ירידה של 29 נקודות – ל־362. במדעים: דוברי עברית קיבלו 491 נקודות ודוברי ערבי – 375.

"הגיעה העת לשינוי במערכת החינוך בחברה הערבית", דרשו המשתתפים בישיבת חירום של הוועד הארצי בחברה הערבית, שהתקיימה בערערה. עוד נמסר כי "ועד הורים ארצי בחברה הערבית מטיל את כל האחריות לכישלון על משרד החינוך, ודורש הקמת ועדת חקירה עצמאית ובעלת סמכויות, אשר תורכב משופטים בדימוס וממומחים בחינוך מהחברה הערבית וכן מנציגי ועד ההורים הארצי, לבדיקה מעמיקה של תוצאות הבחינות ולחקירת הסיבות לכישלון במערכת", צוין בהחלטה המשותפת של חברי הוועד.

בין הדרישות שהועלו: בדיקת תוכניות הלימודים ויצירת תוכניות חינוך מתאימות לחברה הערבית, בהתאם לצרכיה. עוד דורשים בוועד לפעול להכשרת מורים והתאמתם להוראה, וכן ליצור שוויון בתקצוב ובהשקעה בתלמידים בחברה הערבית, כמו בתלמידים מהמגזר היהודי. ועד ההורים גם דורש ממשרד החינוך הכנת "תוכנית הבראה" אשר תופעל לתקופה של שלוש שנים ותהיה מבוקרת ומלווה בהערכת מצב בכל שנה.