התנועה לאיכות השלטון ליועמ"ש: פתח חקירה פלילית נגד נתניהו

התנועה לאיכות השלטון קראה היום (שני) ליועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, לפתוח בחקירה פלילית נגד ראש הממשלה, בנימין נתניהו, בגין השמטה של קשריו הקרובים עם שאול אלוביץ' משאלון לגילוי ניגוד עניינים עליו חתם בעת כניסתו לתפקיד שר התקשורת, אשר לא אפשרה מניעה מראש של הענקת הטבות שלא כדין לחברת בזק, תוך פגיעה באינטרס הציבורי ובאמון הציבור.

2017-07-17_200432

דו"ח מבקר המדינה שפורסם החודש מעלה חשש מהותי לקיומם של ניגודי עניינים בקרב בכירי משרד התקשורת, אשר הובילו לקבלת החלטות המיטיבות עם חברת "בזק" ובעל השליטה בה – אלוביץ', לו קשר חברי קרוב לראש הממשלה ובתקופה הרלוונטית גם שר התקשורת.

במהלך כל התקופה מאז החל לכהן כשר התקשורת, ועד למועד החתימה על הסדר העניינים נוסף ביוני 2016, נתניהו היה מעורב, כך פורסם בדו"ח, במספר רב של עניינים שיש להם קשר ישיר ועקיף לחברת בזק.

עצם איהגילוי על אודות הקשרים הללו בשלב זה, החתימה על השאלון תוך השמטתם וכן כהונה של כשישה חודשים בתפקיד תוך הסתרתם, כשברקע עולים החשדות במשרד התקשורת ובבזק – כל אלו מעלים חשש כי הסתרתם הייתה מכוונת, באופן שעלול לעלות כדי עבירת מרמה והפרת אמונים. בנוסף, יתכן אף שבחינת הדברים תעלה כי הסתרת היחסים סייעה לקבלת טובת הנאה באופן שעולה כדי קבלת דבר במרמה .

מהתנועה נמסר ש"אין חולק, כי לאור הידידות כפי שפורטה בהרחבה בהסדר ניגוד העניינים המעודכן, היה מר בנימין נתניהו שרוי לכאורה בניגוד עניינים חמור, כאשר מחד עומד האינטרס הציבורי, ובראשו שוק תקשורת חופשי ותחרותי ומאבק בריכוזיות הנוכחית בשוק, אשר שליטת בזק מהווה גורם עיקרי לה; ומאידך, עמדו האינטרסים של חברת בזק ומר אלוביץ', שביקשו לשמר את מעמדה המונופוליסטי של בזק".

לדברי התנועה "עצם העובדה כי ראש הממשלה לא דיווח על קשריו כאמור, עלולה אף היא להוות עבירה פלילית, כמפורט לעיל – וזאת אף במנותק מחשדות לקיומן של עבירות נוספות וקשורות למסכת האירועים שצפה ועולה בתקשורת בימים האחרונים".