הקבוצה למאבק בתאונות בניין מרחיבה את פעילותה לענף התעשייה

הקבוצה למאבק בתאונות בניין מרחיבה את פעילותה לענף התעשייה, על מסרה עו"ד הדס תגרי. לדבריה "לפני שלוש וחצי שנים, בהחלטה ספונטנית שנולדה בשבוע בו נהרגו חמישה עובדים באתרי הבנייה, פתחתי במאבק למען בטיחות העובדים בענף הבניין והתשתיות, ומאז ביחד אנחנו פועלים למיגור ההפקרות הבטיחותית בענף ולהגברת בטיחות העובדים". עוד הדגישה ששנת 2016 "הייתה שנה קטסטרופלית באתרי הבנייה והמאבק התמקד בנושא. אולם, ככל שהתקדמנו בתהליך השינוי, התחלתי לשים לב שלאורה של תשומת הלב והעניין הציבוריים להיפגעות העובדים באתרי הבנייה, היפגעותם של עובדים בענפי תעסוקה אחרים נדחקת לקרן זווית. כל הסיקור התקשורתי, מאמצי שינוי החקיקה והמדיניות, ומשאביו הדלים של הרגולטור שלא גדלו הופנו לתחום הבנייה על חשבון תחומים אחרים".

2019-04-15_193527

על פעילותה הוסיפה תגרי ש"משאבי הזמן המוגבלים לא אפשרו להרחיב את היקף הפעילות, אולם בכל זאת החל משנת 2018 החלתי לתעד את תאונות העבודה הקטלניות והקשות גם בענפי התעסוקה האחרים, אך מבלי לפרסם מידע זה או לבצע ניתוח שיטתי שלו, כפי שנעשה בתחום הבניין. זאת, למעט בשני מקרים חריגים בהם סברתי כי פרסום המקרים עשוי באופן ישיר למנוע התרחשותן של תאונות חמורות נוספות. במהלך שנת 2018 התברר כי משאבי פיקוח מנוידים מתחום התעשייה לשם יישומן של התקנות להטלת עיצומים כספיים בשל הפרות בטיחות באתרי הבנייה אשר כשל ובכל זאת מספר התאונות הקטלניות באתרי הבנייה עלה. וחמור אף מכך, כפי שגילינו לפני חודשיים מנתונים חדשים שהתפרסמו מספר התאונות הקטלניות בענפי התעשייה, המסחר והשירותים בשנת 2018 עלה בשיעור קטסטרופלי של 60% והביא את מספר תאונות העבודה הקטלניות בשנה זו לשיא חסר תקדים של 70 הרוגים . זאת, לעומת 58-52 בשנים שקדמו לה".

עוד על הקבוצה למאבק בתאונות בניין ותעשייה:

https://www.facebook.com/groups/1055757771123923