הצעת חוק של ח"כ ג'בארין: הרחבת ייצוג הערבים בחברות ממשלתיות

ועדת השרים לענייני חקיקה תדון מחר (ראשון* בהצעת חוק שהגיש ח״כ יוסף ג׳בארין (חד"ש הרשימה המשותפת). ח"כ ג'בארין הציע לעגן בחוק חובת ייצוג הולם לאוכלוסייה הערבית בקרב עובדי החברות הממשלתיות.

2018-11-03_210609

מנתוני משרד האוצר עולה כי שיעור העובדים הערבים בחברות הממשלתיות עומד על כ-2% בלבד – 1,187 מתוך 52,491 בעלי משרות. נתונים אלה נמוכים באופן קיצוני ממשקלה של האוכלוסייה הערבית בישראל, המהווה כ-20% מכלל האוכלוסייה.

חוק החברות הממשלתיות הקיים קובע כי חובת ייצוג חלה רק לגבי "מי שהוא או שאחד מהוריו נולדו באתיופיה או שהוא בן העדה הדרוזית". ניסוח זה של החוק מוציא מתחולתו את כלל האוכלוסייה הערבית. חוק זה הביא לעלייה משמעותית בשיעור הייצוג של הדרוזים ושל יוצאי אתיופיה בשש השנים מאז חוקק. לפיכך, סובר ח"כ ג'בארין, שייצוג פרופורציונאלי לעובדים ערבים בקרב עובדי החברות הממשלתיות משמעו הוספת אלפי משרות בחברה הערבית.

ח״כ ג'בארין נמסר: "החברות הממשלתיות צריכות לשמש דוגמא ומופת להעסקה שוויונית של כלל המגזרים והציבורים באוכלוסייה. הדרת האזרחים הערבים פוגעת בהתפתחותם החברתית והכלכלית, ומנציחה את מעמדם הסוציואקונומי הנחות. חובה חקיקתית לייצוג הולם לאזרחים הערבים יכולה לשנות מציאות זו".