הפועלים הירדנים באילת משתכרים פחות ממחצית שכר מינימום

פועלי בניין מירדן המועסקים בישראל משתכרים פחות ממחצית שכר מינימום. כך עולה מידיעה שפורסמה בסוף השבוע במקומון האילתי "ערב ערב", לפיה עיתון בממלכה פרסם מודעת "דרושים" לעובדי בנייה באילת. במודעה נכתב כי דרושים 45 עובדים, שכתנאי לקבלה, עליהם להציג תעודה המראה על אי רישום פלילי ובריאות תקינה. למומחים בתחום הבנייה מובטח שכר יומי של 30 דינר (165 שקל) ולפועלים פשוטים, שכר יומי בסך 20 דינר בלבד (110 שקל). באילת מועסקים בחודשים האחרונים כ-400 עובדים ירדנים, רובם בבתי מלון.

2016-03-09_195537

השבוע נמסר כי שר הפנים, אריה דרעי, מבקש להקצות 500 היתרים נוספים להעסקת עובדים ירדנים בבתי המלון באילת. במכתב שהפנה לשרי האוצר והתיירות, ציין דרעי כי יש לתאם הקצאת ההיתרים במסגרת ביצוע הפעימה השנייה של החלטת הממשלה מיוני 2014 האומרת כי יש להקצות היתרים לעובדים ירדנים ב-3 פעימות של 500 איש בכל פעימה.

כחלק מהתארגנות ענף התיירות לחג הפסח הקרב, פנו למשרד הפנים נציגי בתי המלון באילת, וביקשו לקדם ככל הניתן את ביצועה של הפעימה השנייה. ב-29 ביוני 2014, התפרסמה החלטת ממשלה האומרת שיש לפעול להסדרת מסגרת להעסקתם של עד 1,500 עובדים אזרחי ירדן, במשרות כפי שייקבעו בבתי מלון באזור אילת.