העו"סים הכריזו סכסוך עבודה במשרד הרווחה; מפקחי הבנייה נוקטים עיצומים

איגוד העובדים הסוציאליים הכריז אתמול (ראשון) על סכסוך עבודה של עובדים הסוציאליים המועסקים במשרד הרווחה והשירותים החברתיים. לדברי יו"ר האיגוד, ענבל חרמוני, מהמכרז שהוציא המשרד לתפקיד מנהל מחוז צפון של המשרד "עולה חשש כבד לפגיעה באיכות ובמקצועיות שירותי הרווחה שיינתנו לפונים במסגרות השונות".

2018-05-28_201505

כמו כן, כ-600 מפקחי הבנייה המועסקים ברשויות המקומיות ברחבי הארץ ובוועדות המרחביות לתכנון ובנייה, החלו אתמול לנקוט בצעדים ארגוניים. זאת, על רקע המבוי הסתום במו"מ מול משרד האוצר ומרכז השלטון המקומי להסדרת תנאי העסקתם, לאור התיקון שנעשה בחוק התכנון ובנייה.

כחלק מהצעדים הפקחים לא מבצעים את מטלות הפיקוח באתרי בנייה, לא מבוצעות פעולות אכיפה, אין הנפקה של תעודות גמר ו"טפסי 4" (אישור אכלוס) ולא ניתן מענה טלפוני. הפתיחה בצעדים הארגוניים מגיעה לאחר שבשבועות האחרונים התנהל מו"מ בניסיון להגיע לפתרון המשבר שנוצר בעקבות "תיקון 116 לחוק התכנון ובנייה".

התיקון לחוק הרחיב את סמכויות המפקחים וקבע כי עליהם לחלק באופן אישי דו"חות וקנסות כספיים בגובה של עד 400 אלף שקל לחשודים בעבירות תכנון ובנייה. עד כה, הסמכות לחלוקת הצווים ומתן הקנסות הייתה מצויה אך ורק בידי רשויות השיפוט. התיקון אף מחייב את המפקחים ללבוש מדים ייחודיים אשר מביאים לזיהויים באתרי הבנייה, ולא מאפשר להם לערוך ביקורות סמויות כפי שיכלו לבצע עד עתה.

נציגות העובדים, אשר מלווה על ידי הסתדרות ההנדסאים והסתדרות המעו"ף, התריעה בעבר פעמים רבות מפני ההשלכות החמורות של התיקון ואף הכריזה בגינו סכסוך עבודה בחודש יולי 2017. החשש המרכזי הוא כי הדרישות החדשות בעבודתם חושפות את המפקחים לסיכונים מקצועיים, התנכלות ומקרי אלימות קשים. כחלק מהמו"מ הנערך דורשת נציגות העובדים לתת מענה מיידי לסוגיית ביטחונם של העובדים, בין אם על ידי תגבור האבטחה ובין אם באמצעים אחרים.