העוזרים המשפטיים לשופטים פותחים בשביתה ללא הגבלת זמן

העוזרים המשפטיים לשופטים יפתחו מחר (ראשון) בשביתה ללא הגבלת זמן. על כך הודיעו בסוף השבוע. השביתה תימשך להגעה להסכם קיבוצי. יצוין שאין זו הפעם הראשונה בה הם שובתים למען השגת הסכם.

2018-03-03_211818

הפגנה של עוזרים המשפטיים מול בית המשפט בתלאביב (צילום: ההסתדרות)

במכתבם אל מנהל הנהלת בתי המשפט והממונה על השכר באוצר, כתב ועד העוזרים המשפטיים לשופטים כי "לאחרונה קיימו נציגי ההסתדרות, הנהלת בתי המשפט ומשרד האוצר הליך גישור בן חודשיים. זאת, לאחר 9 שנים רצופות של מאבק להסדרת תנאי ההעסקה של העוזרים המשפטיים, ושבמהלכם ידעו הצדדים הליכים משפטיים; שביתה וצעדים ארגוניים; גרירת רגליים מתמשכת מצד הנהלת בתי המשפט בהסדרת תנאי ההעסקה; ואף משאומתן שהתנהל בעקבות פסק דין של בית המשפט העליון בשבתו כבית דין גבוה לצדק. לדאבון הלב, גם הליך גישור זה לא הוביל לתוצאה המיוחלת של הסכם עקרונות קיבוצי להעסקת העוזרים המשפטיים בשירות המדינה. הפערים בין הצדדים הם עדיין משמעותיים, ואנו מצויים במבוי סתוםגם לאחר שתי ישיבות בכירים מ-19 בפברואר ומה-28 בפברואר הסכם עקרונות כלל לא נראה באופק".

עוד כתב הוועד בראשות עו"ד שרית טוביס: "יתר על כן, בדבבד עם הליכי המשאומתן והגישור לחתימה על הסכם עקרונות קיבוצי כאמור, מוסיפה הנהלת בתי המשפט לפגוע ללא הרף בתנאי ההעסקה של העוזרים המשפטיים ולהרע אותם. זאת, באופן העולה לכדי התעמרות קיבוצית של ממש".

ועד העוזרים המשפטיים לשופטים ציין במכתבו כי הנהלת בתי המשפט עושה פעולות שונות שכל תכליתן פגיעה בעוזרים המשפטיים לשופטים, ביניהן הקמת דור חדש של עוזרים משפטיים לשופטים אשר תנאי ההעסקה שלהם כוללים שכר נמוך יותר, פרסום חלקי בלבד של משרות פנויות באופן המקשה על איוש המשרות עלידי העוזרים המשפטיים הקיימים במערכת ופגיעה במעמד ההסתדרות וועד העובדים עלידי הארכת חוזים של קבוצה הולכת וגדלה של עוזרים משפטיים קיימים במערכת שהעסקתם נמשכת מעבר לחוזה המקורי עליו חתמו.

בסיום המכתב ציין ועד העוזרים המשפטיים לשופטים, כי "בהתאם למצב דברים זה, הנהלת בתי המשפט ומשרד האוצר עושים כל לאל ידם כדי לדלדל ולפגוע בסקטור העוזרים המשפטיים. ועד העוזרים המשפטיים לא יבליג עוד על הפגיעה בסקטור ועל ההידרדרות ההולכת ונמשכת במצבו. לפיכך, ובהתאם להחלטות האסיפה הכללית של העוזרים המשפטיים וההסתדרות, אנו מכריזים על שביתה ללא הגבלת זמן".