העוזרים במשפטיים בבתי המשפט ישובו לשבות ללא הגבלת זמן

ועד העוזרים המשפטיים הודיע אמש (חמישי) כי הוא יחזור מיום ראשון הקרוב לשבות המחאה על תנאי העסקתם של העובדים לאחר שהמשא ומתן עם משרד האוצר נכשל בשל אי הסכמה על סעיף ההעסקה בהסכם קיבוצי. יו"ר ועד העוזרים המשפטיים, עו"ד שרית טוביס, אמרה: "לא נחזור לשולחן המשא ומתן עד אשר יובן לאוצר ולהנהלת בתי המשפט כי כל ההסכמות יהיו באמצעות הסכם קיבוצי בלבד".

2018-03-09_212245

הפגנה של העוזרים במשפטיים באפריל 2017 (צילום: דבר ראשון)

יצוין שהמשפטניות של רשות האוכלוסין וההגירה בבית הדין לעררים בירושלים פתחו השבוע בצעדים ארגוניים והחל מתחילת השבוע משביתה את שירותיה. ההחלטה לפתוח בעיצומים הגיעה כחודשיים לאחר שהמשפטניות בבית הדין לעררים קיימו שביתת אזהרה בת יום אחד שבעקבותיה נערכה ישיבת מו"מ בין הצדדים שהסתיימה ללא תוצאות. סכסוך עבודה הוכרז בחודש דצמבר האחרון לנוכח מחסור חמור בכוח אדם בנציגות המשפטית.

בתי הדין לעררים הגדילו פי שלושה את מספר הדיינים בבית הדין בירושליםאך הנציגות המשפטית שמופיעה בפני בית הדיןלא דאגה לתגבר את כוח האדם של המשפטנים שנדרשות להכין כתבי תשובה ולהופיע במספר רב יותר של דיוניםההשלכות של מהלך זה יצרו עומס עבודה כבד על המשפטנים והובילו להיעדר הגשת תגובות לעררים מצד הנציגות המשפטית.

במסגרת השביתההמשפטניות מהנציגות המשפטית נעדרות מדיונים מתוכננים בבית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראללא ניתן מענה לפרקליטותלא מוגשים כתבי תשובה לערריםלא ניתן מענה ללשכות האוכלוסין ושיבושים נוספים בפעילות השוטפת.