הסתיימו בהצלחה השביתות במכללת עמק יזרעאל ובחברת נמלי ישראל

הבוקר (שישי) שבו ללמד במכללת עמק יזרעאל לאחר שהסתיימה השביתה שהחלה לפני שבועיים. אתמול נחתם הסכם הבנות בין ועד המורים מן החוץ במכללה, המאוגדים בארגון כוח לעובדים, לבין ההנהלה .שביתת הסגל הזוטר במכללה, בה לומדים כ-5,000 סטודנטים, החלה עם פתיחתו של הסמסטר ובעקבות מסמך הבנות שעליו חתמו אמש הנהלת המכללה והוועד, המהווה בסיס להסכם הקיבוצי שיחתם במהלך שנת הלימודים הנוכחית הגיעה לסיומה. יצוין שהשובים זכו בתמיכת אגודת הסטודנטים.

על פי כוח לעובדים, בסיכום הוחלט כי טיוטת הסכם קיבוצי סופית תהיה מוכנה עד אמצע מאי, וההסכם ייחתם, למעשה, עוד בשנת הלימודים הנוכחית, תוך תשלום רטרואקטיבי של התוספות המוסכמות בו מתחילת השנה. עוד הוסכם על קליטת רובם של המורים מן החוץ כעמיתי הוראה, על עדכון טבלאות השכר של כלל המרצים לרמה המקובלת באקדמיה וכן על הנהגת קרן השתלמות ותוספות וותק ותנאים סוציאליים כמקובל במוסדות אקדמיים אחרים.

2017-03-17_193210

הפגנה של המורים מהחוץ במכללת עמק יזרעאל (צילום: אגודת הסטודנטים)

גם השביתה בחברת נמלי ישראל (חנ"י) הסתיימה אתמול בחתימת הסכם הבנות בין ההסתדרות להנהלת החברה. בין הצדדים סוכם על תוספת שכר של 5% לעובדי החברה מדור א'; תוספת של 13% לעובדי דור ב'; תוספת שכר שקלית לעובדים בעלי השכר הנמוך ביותר; שמירה מלאה על זכויות העובדים ותנאי העסקתם לאחר הנפקת אג"ח לציבור; והימנעות מהעברת עובדי מחלקות הים נתבים ועובדי גוררות לחברת נמלי ישראל מבלי הגעה לסיכום נפרד על התנאים למהלך זה.

העברת העובדים לחנ"י היא חלק מהפרטת בנמלים, ומטרתה לספק את שירותי הניתוב והגרירה לנמלים החדשים המופרטים הדרום באשדוד והמפרץ בחיפה על מנת שלא יקימו מנגנונים כפולים. שכר הנתבים הוא גבוה והשבוע פורסם כי בעל השכר הגבוה ביותר בנמל אשדוד הוא נתב שמשתכר 89 אלף שקל. נתבים אחרים משתכרים סכומים קרובים ל-80 אלף שקל. כך המדינה תישא בעלויות אלה במקום הנמלים שיהיו בבעלות פרטית.