הסכם קיבוצי ראשון בחברת שטראוס פריטו-ליי; שביתת פתע בבנק איגוד

הסכם קיבוצי ראשון נחתם אמש (רביעי) בחברת שטראוס פריטוליי שמביא להגדלת הביטחון התעסוקתי ולשיפור ניכר בתנאי ההעסקה של עובדי יחידת המכירות בחברה. ההסכם שנחתם הינו הרביעי בקבוצת שטראוס, אחרי הסכמים ראשוניים שנחתמו בשנים האחרונות בחברות הבת: שטראוס מים, רשת קפה עלית שטראוס ועובדי המרלו"ג. תוקפו של ההסכם הקיבוצי בפריטוליי הוא לארבע השנים הקרובות, והוא כולל בין היתר תוספות שכר, מענק הגנה לתמריצים, קרן השתלמות, הגדלת ההפרשות הפנסיוניות ותנאים סוציאליים נוספים.

2017-12-07_202454

שטראוס פריטוליי היא חטיבת החטיפים המלוחים שנמצאת בבעלות משותפת של שטראוס גרופ והתאגיד הרבלאומי האמריקאי פפסיקו ואחראית, בין היתר, לייצור, שיווק והפצה של מותגי החטיפים: תפוצ'יפס, דוריטוס, צ'יטוס, שוש ועלית קראנצ'. ההסכם יחול על כ-130 עובדים ביחידת המכירות של החברה, רובם אנשי שטח וכסוכני מכירות שמקדמים את מוצרי החברה מול רשתות השיווק, השוק הקמעונאי והשוק המוסדי.

ההסכם החדש כולל תוספת שכר ממוצעת בשיעור 10.5% לאורך תקופת ההסכם. כמו כן, ההסכם משנה את תמהיל שכר הבסיס, תוך הסטה מתקציב התמריצים לשכר הבסיס והגדלתו. עובדים בוותק של עד 3 שנים יזכו לעדכון שכר המטרה ב-7% ובנוסף לתוספת השוטפת. ההסכם מסדיר גם מענק חתימה חד פעמי בגובה 1,000 שקל אשר יחולק לעובדים העובדים כבר במשכורת חודש דצמבר 2017. בין העובדים הזכאים למענק החתימה, יכללו כל העובדים שצברו ותק של שנה ומעלה בשטראוס במועד חתימת ההסכם.

כן כלול בהסכם מענק הגנה לתמריצים. לאור העובדה כי חלק משמעותי מהתמריצים שמקבלים עובדי המכירות הינו תלוי ביצוע, סעיף זה בהסכם מעניק רשת ביטחון כלכלית לעובדים אשר לא הצליחו ביעד המכירות החודשי אך כן עמדו ביעד המכירות שהוגדר להם לאותו חציון או לאותה שנה

במקביל לתוספות השכר, יוגדלו גם ההפרשות הפנסיוניות של העובדים כך שעובדים המבוטחים בקרן פנסיה חדשה מקיפה, יהיו זכאים לשיעור הפקדות כולל מעל הקבוע בחוק, בסך 20.83% מהשכר המבוטח. להבטחת רציפות הזכויות של עובדים המבוטחים בקרן פנסיה ותיקה, החברה תמשיך להעביר את מלוא ההפקדות והניכויים הדרושים לקרן הוותיקה, בשיעור כולל של 20.5%.

על פי ההסכם החדש, עובדים שהשלימו ותק של שלוש שנים בחברה יהיו זכאים להצטרף לקרן השתלמות לבחירתם עם שיעור הפקדות של 5% מטעם המעסיק. עובדים שצברו ותק של שמונה שנים ומעלה יהיו זכאים לשיעור הפקדות מקסימלי לקרן ההשתלמות עם 7.5% השתתפות המעסיק.

ההסכם מחזק גם את הביטחון התעסוקתי של העובדים. במסגרת מנגנון פיטורים הוגן ושקוף שהוסדר בהסכם, הוענקה לעובד הגנה נוספת למקרי פיטורים בגין אי התאמה או תפקוד לקוי. במקרים אלו, תינתן לעובד הזדמנות נוספת לשפר את ביצועיו והחברה תשקול את כוונתה מחדש לאחר תקופת ניסיון של חודשיים. ההגנה מפני פיטורים מעוגנת בהסכם גם במקרים של צמצום והתייעלות, בהם החברה תחויב להתייעץ עם הוועד בטרם נקיטת צעדים אלו.

בנוסף לכך, ההסכם הקיבוצי מסדיר סוגיות שונות שנוגעות לניוד עובדים ולאיוש משרות חדשות בחברה, תוך מתן עדיפות והזדמנויות קידום לעובדים הקיימים. במקרים של ניוד עובד קבוע מתפקיד לתפקיד, החברה תהיה כפופה לתנאים שונים המפורטים בהסכם, והדבר לא יתבצע ללא עדכון יו"ר הוועד. במקרה שצרכי החברה ידרשו לנייד עובד באופן זמני, המהלך ייעשה ללא כל פגיעה במעמדו, בשכרו ובתנאי עבודתו של העובד, גם אם הועבר לתפקיד שאינו באותו מעמד או באותם תנאים. עובדים שהנם הורים לילדים בגיל הרך, יהיו זכאים להשתתפות החברה בעלות מעונות הילדים בשווי של לפחות 500 שקל לשנה עבור כל ילד עד גיל 3. ההסכם כולל גם מנגנון ליישוב חילוקי דעות בין הצדדים.

ועד עובדי בנק אגוד השבית בצהריים את כל סניפי הבנק על רקע המיזוג הצפוי עם בנק מזרחי. לדברי הוועד, השביתה מתקיימת בעקבות פרסומים על פגישה של יו"ר דירקטוריון הבנק זאב אלנס עם שר הכלכלה אלי כהן ומנכ"ל משרד האוצר שי באב"ד. העובדים שבתו במהלך שלושה ימים בשבוע שעבר, הפסיקו את השביתה ביום ראשון וכאמור, שבו לשבות היום.