הסכם קיבוצי פורץ דרך באל על: קרן סיוע ורווחה לעובדים סיעודיים

הנהלת חברת התעופה המופרטת אל על, נציגות העובדים וההסתדרות הודיעו היום (ראשון) כי לאחר משא ומתן מורכב וממושך, נחתם הסכם לעובדים. במסגרתו תוקם קרן סיוע ורווחה רפואית. מטרת הקרן להעניק סיוע כלכלי לעובדים שנקלעו למצב רפואי סיעודי או תשישות נפש, וכן לקדם פעילות רווחה, בנוסף לתקציבי רווחה קיימים.

על פי ההסכם, כל עובד שתיקבע לגביו זכאות לקבלת סיוע כלכלי מהקרן עקב מצב רפואי סיעודי או מצב רפואי של תשישות נפש, יהיה זכאי לקבלת סכום של 6,500 שקל (ברוטו) בחודש, למשך תקופה מצטברת של עד חמש שנים. עובד שהחל לקבל תמיכה מהקרן בעת תקופת עבודתו בחברה, יהיה זכאי להמשיך ולקבל את התמיכה למשך כל התקופה המזכה, גם לאחר סיום עבודתו בחברה.

במסגרת ההסכם, אל על תקצה בכל שנה סכום של למעלה ממיליון שקל עבור הקרן, ללא תלות ביתרת הכספים שקיימים בקרן בכל תחילת שנה. המשמעות היא אפשרות לצבירת הכספים שנותרו בשנה מסוימת לשנות הפעילות הבאות של הקרן, מבלי לפגוע בגובה ההקצאות העתידיות. את כספי הקרן תנהל ועדה משותפת לנציגות העובדים ולהנהלת החברה.